Aktuálne:

 

 

Oznam generálneho zodpovedného Mariánskeho kňazského hnutia
dona Lucu Pescaatoriho
ohľadom kauzy blahorečenia dona Stefana Gobbiho

Na konci duchovných cvičení Mariánskeho kňazského hnutia, ktoré sa konali od 25. júna do 1. júla 2023, nás informoval advokát Emilio Artiglieri, postulátor menovaný pre kauzu blahorečenia dona Stefana Gobbiho, zakladateľa Mariánskeho kňazského hnutia, o predbežných postupoch, ktoré je potrebné vykonať. Ide o procedúry, ktoré si vyžadujú čas a veľa práce, kým sa dospeje k oficiálnemu otvoreniu kauzy blahorečenia, a až potom bude možné nazvať s radosťou dona Stefana Božím služobníkom.
Medzitým sa vynasnažíme uskutočniť všetky možné iniciatívy potrebné na otvorenie tejto kauzy blahorečenia, pričom všetkým členom Mariánskeho kňazského hnutia zverujeme bezpodmienečnú a nevyhnutnú úlohu modliť sa, prinášať obety, konať skutky pokánia a snažiť sa verne žiť ducha nášho hnutia. Okrem toho sa od všetkých žiada, aby si dávali pozor a nekomunikovali správy, ktoré by mohli viesť k domnienke, že kauza blahorečenia sa už začala. Keď príde vhodný čas, a všetci si želáme, aby prišiel čo najskôr, bude dané o tom verejné oznámenie a až potom budú užitočné a tiež potrebné iniciatívy o zverejnení začiatku procesu blahorečenia.

 


Jarné celoslovenské večeradlo kňazov MKH v Bardejove 23.-24. 4. 2023

 

 

Pápež František vyzýva k obnove zasvätenia Panne Márii

Na generálnej audiencii v stredu 22. marca 2023 pápež František vyzval k osobnému zasväteniu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:

„V sobotu budeme sláviť slávnosť Zvestovania Pána a naše myšlienky smerujú k 25. marcu minulého roka, keď v spojení so všetkými biskupmi sveta boli Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zasvätené Cirkev a ľudstvo, osobitne Rusko a Ukrajina. Neunavme sa zverovať vec mieru Kráľovnej pokoja.
Chcem preto pozvať každého veriaceho i spoločenstvo, zvlášť modlitebné skupiny, každého 25. marca obnovovať úkon zasvätenia Panne Márii, ktorá je Matkou, nech nás všetkých zachová v jednote a pokoji.
A nezabúdajme v týchto dňoch na sužovanú Ukrajinu, ktorá tak veľmi trpí.“

 

 

Upozornenie dona Lucu Pescatoriho, generálneho zodpovedného MKH

        V posledných časoch sa objavili skupiny používajúce posolstvá, ktoré dala Panna Mária don Stefanovi Gobbimu a sú obsiahnuté v knihe „Kňazom, najmilším synom Panny Márie“, spôsobom úplne prekrúteným.
        Tieto skupiny a kňazi, ktorí ich inšpirovali, manipulujú knihou a posolstvami v nej obsiahnutými, aby propagovali vlastné myšlienky, ktoré nie sú v súlade s Cirkvou. Niektoré z týchto skupín sa snažia využiť k tomuto cieľu aj nedávnu smrť milovaného Benedidkta XVI.
        Mariánske kňazské hnutie potvrdzuje, čo vždycky vyhlasovalo, verné tomu, čo Panna Mária sama učila dona Stefana Gobbiho: že nikto nesmie používať tieto posolstvá Nepoškvrneného Srdca Panny Márie mimo kontextu modlitbových večeradiel MKH.
        Je to veľmi závažná vec, aby sa používali slová Panny Márie na presadzovanie svojej vízie o Cirkvi a jej propagovanie svojim skupinám vo vlastnom mene.
        Mariánske kňazské hnutie sa absolútnym spôsobom dištancuje od všetkých týchto skupín, z ktorých niektoré sú zjavne mimo Cirkvi, odmieta jednak ich duchovný postup a tiež ich pohľad na Cirkev a potvrdzuje, že tieto ich interpretácie nemajú nič spoločné so spiritualitou, ktorú Panna Mária učila a žiadala od dona Stefana Gobbiho a jej Hnutia.
        Namiesto toho Hnutie znova všetkých pozýva, aby prijali tri body, ktoré žiada Panna Mária:
                1. obnovovať a prežívať zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie;
                2. žiť v jednote modlitby a lásky k pápežovi;
                3. viesť čo najviac kňazov a veriacich, aby tieto skutočnosti uvádzali do života, hlavne prostredníctvom večeradiel modlitby a bratstva konaných tak, ako o to žiadala Panna Mária dona Stefana Gobbiho.
        Kiež sa naši dvaja patróni, sv. Ján Pavol II. a sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša prihovárajú za jednotu v Cirkvi a za jej očisťovanie a pomáhajú nám byť vernými duchu, ktorý nám odovzdala Panna Mária týmito posolstvami a príkladom dona Stefana Gobbiho.

 

Okružný list generálneho zodpovedného MKH dona Lucu Pescatoriho na začiatku roka 2023:
                             1. januára 2023, Panny Márie Bohorodičky
Ave Mária

        Drahí členovia Mariánskeho kňazského hnutia,
        rok 2022, radostný rok 50. výročia vzniku Mariánskeho kňazského hnutia, sa ukončil odchodom pápeža Benedikta XVI. do neba. Cítim predovšetkým povinnosť poďakovať sa za drahého Benedikta XVI., ktorého Pán preniesol do neba práve v sobotu 31. decembra, dňa, keď spievame Te Deum (Teba, Bože, chválime). Spomíname na veľkú úctu, ktorú mal voči nemu don Stefano a na lásku, s akou o ňom hovoril. Don Stefano rozprával, že jedného dňa, keď sa vo vatikánskych záhradách modlil ruženec, pričom čakal na stretnutie so sv. Jánom Pavlom II., sa náhodou stretol s vtedy ešte kardinálom Ratzingerom, ktorý ho spoznal, srdečne ho pozdravil a spoločne hovorili o Mariánskom kňazskom hnutí. Don Stefano bol z tohto stretnutia veľmi potešený. Mnohí kňazi spomínajú na svedectvo, ktoré dal kardinál Ivan Dias v roku 2012 počas medzinárodných duchovných cvičení v Collevalenze: hovoril, že sa s Benediktom XVI. stretol 1. júla 2011 a povedal mu: „Vaša Svätosť, včera som celebroval pohrebnú svätú omšu za dona Stefana Gobbiho.“ Po určitom okamihu prekvapenia Benedikt XVI. odpovedal: „On šiel priamo do neba!“ ...pokračovanie

 

 

Občianska iniciatíva veriacich
V Ý Z V A
dedičov Bratislavského veľkého piatku
k modlitbám za dar viery.
25. marec 2022

 

 

 

Večeradlá v Rádiu Mária:

sobota 9.12. o 18:00
sobota 16.12. o 8:00
streda 20.12. o 18:00
sobota 23.12. o 18:00

Spojme v modlitbe Večeradla:
     • FM v Trenčíne 91,8 MHz, v Spišskej Novej Vsi 103,9 MHz, v Prešove 107,5 MHz a v Košiciach 107,7 MHz
     • Internetové vysielanie https://www.radiomaria.sk/pocuvat/
     • DAB+ digitálne vysielanie   

 

ARCHIV prenosov z večeradiel:

Fotografie z celoslovenského večeradla kňazov MKH v Lúčkach 8.-9. mája 2022.

Celoslovenské večeradlo vo VRÚTKACH 25.9.2021, večeradlo kňazov v LÚČKACH 26.-27.9.2021 - videozáznamy z programu

štvrtok 25. marca o 18.00 hod. - večeradlo pri príležitosti Bratislavského veľkého piatku:
     https://www.youtube.com/watch?v=te9btXAOJds&ab_channel=Slovenskydohovorzarodinu
     https://www.facebook.com/slovenskydohovorzarodinu/posts/1437080059960949

Večeradlo u františkánov v Bratislave 13. mája 2020  https://youtu.be/0_juIPIq0FM?t=325

Záznam z celoslovenského večeradla v Košiciach 26. septembra 2020:
    1.časť:    https://www.youtube.com/watch?v=AZ3g2wsE5qo&ab_channel=FarnosťSvätejRodinyKošice
    2.časť:   https://www.youtube.com/watch?v=y_IocTw3tdA&ab_channel=FarnosťSvätejRodinyKošice
    sprievod:  https://www.youtube.com/watch?v=WpSkmOaVkKk&ab_channel=FarnosťSvätejRodinyKošice
    záver večeradla:  https://www.youtube.com/watch?v=HxID5MBK3Fc&ab_channel=FarnosťSvätejRodinyKošice.