Aktuálne:

diecéza Como:    Don Stefano Gobbi „farár sveta“
                          Otvorenie diecéznej fázy procesu blahorečenia

     V stredu 1. mája 2024 o 10.30 v Bazilike svätého kríža v Como, bude miestny biskup kardinál Oscar Cantoni predsedať eucharistickej slávnosti pri úvodnom zasadnutí diecézneho vyšetrovania života, hrdinských cností a povesti svätosti kňaza dona Stefana Gobbiho, animátora Mariánskeho kňazského hnutia a Mariánskeho hnutia (laikov). Medzi prítomnými bude aj mons. Giovanni D'Ercole, emeritný biskup z Ascoli Piceno. Slávnosť je otvorená pre celý Boží ľud.

     Toto podujatie začne eucharistickou poklonou a modlitbou ruženca. Potom bude nasledovať samotný oficiálny okamih zahájenia diecéznej fázy procesu blahorečenia, a napokon bude svätá omša a úkon zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

     Slávnosť bude vysielaná naživo na kanáli YouTube „Týždenníka diecézy Como“: https://www.youtube.com/watch?v=NWln8EgrtF4

     „Je to moment veľkej radosti,“ komentujú udalosť predstavitelia Mariánskeho kňazského hnutia, „za ktorý ďakujeme Bohu, ktorý nám na príhovor Panny Márie dal milosť začať túto cestu. Don Stefano Gobbi bol odvážnym svedkom pre všetkých a príkladom, aby sme sa naučili od Márie naučiť adorovať a žiť Najsvätejšej Trojice“. Biskupi a kňazi Mariánskeho kňazského hnutia z celého sveta požiadali diecézu Como, aby zahájila proces blahorečenia.

     „Je to cesta, ktorá sa začína,“ reaguje biskup z Como, kardinál Oscar Cantoni, „je vyjadrením skúsenosti každodennej svätosti, ktorá sa obnovuje v našej diecéznej cirkvi“. Kardinál Cantoni nemal príležitosť stretnúť sa s donom Gobbim: „Vypočuli sme si svedectvá mnohých ľudí, ktorí sa s ním stretli, a videli sme úprimnú horlivosť ich viery. Nevieme, aké budú výsledky, ale usúdili sme, že proces diecéznej fázy sa môže začať.“

 

 

 

 

S veľkou radosťou oznamujeme,
že v stredu 1. mája 2024 o 10:30 hod vo Svätyni sv. Kríža v Como (Taliansko), bude diecézny biskup Jeho Eminencia kardinál Oscar Cantoni predsedať Eucharistickej slávnosti pri otvorení diecéznej fázy procesu blahorečenia a kanonizácie dona Stefana Gobbiho.

Spoločne poďakujme Panne Márii obnovením svojho zasvätenia Jej Nepoškvrnenému Srdcu, ktorého príkladom a apoštolom bol don Stefano, aby sme sa naučili od nej adorovať a žiť na slávu Najsvätejšej Trojice.

Como, 28. marca 2024, Zelený štvrtok

 

 

 

 

Okružný list generálneho zodpovedného MKH dona Lucu Pescatoriho na začiatku roka 2024:
                             1. januára 2024, Panny Márie Bohorodičky
Ave Mária

Drahí členovia Mariánskeho kňazského hnutia,
        prežívame jubilejné roky: v roku 2022 sme oslavovali 50 rokov od vzniku Mariánskeho kňazského hnutia, v roku 2023 bolo 50 rokov od prvých „verejných posolstiev“ a zrodenia knihy „Kňazom, najmilším synom Panny Márie“ a v tomto roku 2024 je 50 rokov, odkedy Panna Mária žiadala dona Stefana, aby nás zhromaždil do večeradla (17. januára 1974: Večeradlá života so mnou).
        Každé jubileum je príležitosťou na uvedomenie si prijatého daru a na obnovenie odpovede. Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu je naozaj dar, ktorý zostúpil z neba, aby nám pomohol zvládnuť tento čas, je skutočné „útočište a cesta, ktorá nás vedie k Bohu“, ako to povedala Panna Mária maličkej Lucii 13. júna 1917. Aby sme sa naučili žiť ho, dala nám Panna Mária ďalší dar: „večeradlo“
. Naša odpoveď nemôže byť iná ako plná vďačnosti a detinskej lásky, teda úprimná a silná odpoveď, reálna a prežívaná v duchovnej angažovanosti a v rozširovaní večeradiel.

        V posledných rokoch, predovšetkým okolo týchto výročí, sa prejavujú stále výraznejšie znamenia veľkého súženia a očisťovania, ktoré nám Panna Mária oznamovala v posolstvách (napríklad v roku 1979: Zmätok, Nedisciplína, Rozdelenie a Prenasledovanie) a znamenia boja zo Zjavenia 12, červeného draka proti Žene odetej slnkom.
       
pokračovanie

 

 

Oznam generálneho zodpovedného Mariánskeho kňazského hnutia
dona Lucu Pescaatoriho
ohľadom kauzy blahorečenia dona Stefana Gobbiho

Na konci duchovných cvičení Mariánskeho kňazského hnutia, ktoré sa konali od 25. júna do 1. júla 2023, nás informoval advokát Emilio Artiglieri, postulátor menovaný pre kauzu blahorečenia dona Stefana Gobbiho, zakladateľa Mariánskeho kňazského hnutia, o predbežných postupoch, ktoré je potrebné vykonať. Ide o procedúry, ktoré si vyžadujú čas a veľa práce, kým sa dospeje k oficiálnemu otvoreniu kauzy blahorečenia, a až potom bude možné nazvať s radosťou dona Stefana Božím služobníkom.
Medzitým sa vynasnažíme uskutočniť všetky možné iniciatívy potrebné na otvorenie tejto kauzy blahorečenia, pričom všetkým členom Mariánskeho kňazského hnutia zverujeme bezpodmienečnú a nevyhnutnú úlohu modliť sa, prinášať obety, konať skutky pokánia a snažiť sa verne žiť ducha nášho hnutia. Okrem toho sa od všetkých žiada, aby si dávali pozor a nekomunikovali správy, ktoré by mohli viesť k domnienke, že kauza blahorečenia sa už začala. Keď príde vhodný čas, a všetci si želáme, aby prišiel čo najskôr, bude dané o tom verejné oznámenie a až potom budú užitočné a tiež potrebné iniciatívy o zverejnení začiatku procesu blahorečenia.

 


 

 

Pápež František vyzýva k obnove zasvätenia Panne Márii

Na generálnej audiencii v stredu 22. marca 2023 pápež František vyzval k osobnému zasväteniu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:

„V sobotu budeme sláviť slávnosť Zvestovania Pána a naše myšlienky smerujú k 25. marcu minulého roka, keď v spojení so všetkými biskupmi sveta boli Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zasvätené Cirkev a ľudstvo, osobitne Rusko a Ukrajina. Neunavme sa zverovať vec mieru Kráľovnej pokoja.
Chcem preto pozvať každého veriaceho i spoločenstvo, zvlášť modlitebné skupiny, každého 25. marca obnovovať úkon zasvätenia Panne Márii, ktorá je Matkou, nech nás všetkých zachová v jednote a pokoji.
A nezabúdajme v týchto dňoch na sužovanú Ukrajinu, ktorá tak veľmi trpí.“

 

 

Upozornenie dona Lucu Pescatoriho, generálneho zodpovedného MKH

        V posledných časoch sa objavili skupiny používajúce posolstvá, ktoré dala Panna Mária don Stefanovi Gobbimu a sú obsiahnuté v knihe „Kňazom, najmilším synom Panny Márie“, spôsobom úplne prekrúteným.
        Tieto skupiny a kňazi, ktorí ich inšpirovali, manipulujú knihou a posolstvami v nej obsiahnutými, aby propagovali vlastné myšlienky, ktoré nie sú v súlade s Cirkvou. Niektoré z týchto skupín sa snažia využiť k tomuto cieľu aj nedávnu smrť milovaného Benedidkta XVI.
        Mariánske kňazské hnutie potvrdzuje, čo vždycky vyhlasovalo, verné tomu, čo Panna Mária sama učila dona Stefana Gobbiho: že nikto nesmie používať tieto posolstvá Nepoškvrneného Srdca Panny Márie mimo kontextu modlitbových večeradiel MKH.
        Je to veľmi závažná vec, aby sa používali slová Panny Márie na presadzovanie svojej vízie o Cirkvi a jej propagovanie svojim skupinám vo vlastnom mene.
        Mariánske kňazské hnutie sa absolútnym spôsobom dištancuje od všetkých týchto skupín, z ktorých niektoré sú zjavne mimo Cirkvi, odmieta jednak ich duchovný postup a tiež ich pohľad na Cirkev a potvrdzuje, že tieto ich interpretácie nemajú nič spoločné so spiritualitou, ktorú Panna Mária učila a žiadala od dona Stefana Gobbiho a jej Hnutia.
        Namiesto toho Hnutie znova všetkých pozýva, aby prijali tri body, ktoré žiada Panna Mária:
                1. obnovovať a prežívať zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie;
                2. žiť v jednote modlitby a lásky k pápežovi;
                3. viesť čo najviac kňazov a veriacich, aby tieto skutočnosti uvádzali do života, hlavne prostredníctvom večeradiel modlitby a bratstva konaných tak, ako o to žiadala Panna Mária dona Stefana Gobbiho.
        Kiež sa naši dvaja patróni, sv. Ján Pavol II. a sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša prihovárajú za jednotu v Cirkvi a za jej očisťovanie a pomáhajú nám byť vernými duchu, ktorý nám odovzdala Panna Mária týmito posolstvami a príkladom dona Stefana Gobbiho.

 

 

Občianska iniciatíva veriacich
V Ý Z V A
dedičov Bratislavského veľkého piatku
k modlitbám za dar viery.
25. marec 2022

 

 

 

Večeradlá v Rádiu Mária:

sobota 4.5. o diecézne večeradlo začína sv. omšou o 9.00 (františkáni BA)
sobota 11.5. o 9:00
streda 15.5. o 19:00
sobota 25.5. o 9:30
streda 29.5. o 19:00
sobota 1.6. o 9.45 (františkáni BA po sv. omši)
sobota 8.6. o 17:00
streda 12.6. o 17:30
sobota 15.6. o 17:30
sobota 22.6. o 17:00
streda 26.6. o 19:00
sobota 29.6. o 9:30
sobota 6.7. o 9.45 (františkáni BA po sv. omši)

 

Spojme v modlitbe Večeradla:
     • FM v Trenčíne 91,8 MHz, v Spišskej Novej Vsi 103,9 MHz, v Prešove 107,5 MHz a v Košiciach 107,7 MHz
     • Internetové vysielanie https://www.radiomaria.sk/pocuvat/
     • DAB+ digitálne vysielanie   

 

ARCHIV prenosov z večeradiel:

 

Jarné celoslovenské večeradlo kňazov MKH v Bardejove 23.-24. 4. 2023

 

 

Fotografie z celoslovenského večeradla kňazov MKH v Lúčkach 8.-9. mája 2022.

Celoslovenské večeradlo vo VRÚTKACH 25.9.2021, večeradlo kňazov v LÚČKACH 26.-27.9.2021 - videozáznamy z programu

štvrtok 25. marca o 18.00 hod. - večeradlo pri príležitosti Bratislavského veľkého piatku:
     https://www.youtube.com/watch?v=te9btXAOJds&ab_channel=Slovenskydohovorzarodinu
     https://www.facebook.com/slovenskydohovorzarodinu/posts/1437080059960949

Večeradlo u františkánov v Bratislave 13. mája 2020  https://youtu.be/0_juIPIq0FM?t=325

Záznam z celoslovenského večeradla v Košiciach 26. septembra 2020:
    1.časť:    https://www.youtube.com/watch?v=AZ3g2wsE5qo&ab_channel=FarnosťSvätejRodinyKošice
    2.časť:   https://www.youtube.com/watch?v=y_IocTw3tdA&ab_channel=FarnosťSvätejRodinyKošice
    sprievod:  https://www.youtube.com/watch?v=WpSkmOaVkKk&ab_channel=FarnosťSvätejRodinyKošice
    záver večeradla:  https://www.youtube.com/watch?v=HxID5MBK3Fc&ab_channel=FarnosťSvätejRodinyKošice.