Movimento Sacerdotale Mariano

M A R I Á N S K E  K Ň A Z S K É  H N U T I E
na
Slovensku

25. marec 2018:

V rámci trojdňového programu spomienky na “Sviečkovú manifestáciu” sa uskutoční aj tiché modlitbové zhromaždenie v nedeľu 25. marca o 15.00 hod pri Morovom stĺpe na Rybnom námestí v Bratislave:
15.00 hod. Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15.15 hod. Slovo veriacich všetkým
15.20 hod Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.
     Prosíme účastníkov prísť len s ružencom a sviečkou. Zvlášť prosíme o účasť “veteránov” z roku 1988, aby posilnili výzvu návratu k Bohu. Seniori nech si prinesú pútnickú stoličku.  
čítať viac

 

Jarné večeradlo veriacich sa uskutoční v diecézach v termínoch podľa miesnych podmienok. bližšie informácie

Kňazské jarné celoslovenské večeradlo sa uskutoční 29.-30. apríla 2018 v Dolnej Tižine (pri Žiline, 15 km smer na Terchovú).
bližšie informácie a prihlásenie