Aktuálne:

V deň svojich 70. narodenín a v 29. roku kňazstva zomrel v stredu 8. júna 2022 Janko Salík, ktorý sa zúčastňoval našich kňazských večeradiel.
Zádušná sv. omša bude v pondelok 13. júna 2022 o 14:00 vo Farskom kostole narodenia Panny Márie v Pušovciach (okres Prešov). Následne jeho ostatky uložia na miestnom cintoríne.
Pamätajme na nášho spolubrata v modlitbách.
Nech odpočíva v pokoji.

 

 

 

Fotografie z celoslovenského večeradla kňazov MKH v Lúčkach 8.-9. mája 2022.
         

 

25. marec 2022
VÝZVA VERIACICH
občianska iniciatíva veriacich
za ukončenie pandémie, vojny
a každého zla tejto doby

-----------------------------------------------

List dona Lucu Pescatoriho k pripravovanému medzinárodnému večeradlu vo Fatime:

     Drahí spolubratia kňazi,
     sme už blízko 50-eho výročia narodenia MKH!
     Ako viete, medzinárodné duchovné cvičenia budú vo Fatime, aby sa zdôraznil dar, ktorý sme prijali od Panny Márie a obnovili práve na tom mieste, ktoré je také dôležité pre nás, pre dejiny Cirkvi a sveta, naše zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu, o ktoré nás Ona žiadala.
     Ubytovanie kňazov bude vo dvoch domoch svätyne, ktoré sú po bokoch námestia: najprv v dome N.S. do Carmo a ak nás bude viac ako 150, tiež v dome N.S. das Dores, aby sme tým najlepším spôsobom prežívali fraternitu medzi nami.
     Sme už v polovici novembra a je nevyhnutné zarezervovať si už teraz miesta na slávenie svätej omše, napríklad v Bazilike Panny Márie i v Kaplnke, a predovšetkým je potrebné oznámiť veľmi popredu kvôli ubytovaniu vo dvoch domoch patriacich ku svätyni, koľkí budeme, preto nás požiadali urobiť predbežnú prihlášku. Jedna talianska agentúra so sídlom aj vo Fatime nám pripravila tlačivo na predbežný zápis, ktorým každý z nás oznámi, či che byť prítomný na duchovných cvičeniach: nájdete ho na tomto linku v štyroch jazykoch: v taliančine, angličtine, španielčine a portugalčine, spolu s ďalšími informáciami:

     Taliansky:
Movimento Sacerdotale Mariano a Fatima 2022 - Rusconi Viaggi e pellegrinaggi

     Anglicky:
The Marian Movement of Priest in Fatima 2022 - Rusconi Incoming (rusconiviaggi.com)

     Španielsky:
Movimiento Sacerdotal Mariano en Fátima 2022 - Incoming ES (rusconiviaggi.com)

     Porutgalsky:
Movimento Sacerdotal Mariano em Fátima 2022 - Incoming PT-BR (rusconiviaggi.com)

     JE NEVYHNUTNÉ UROBIŤ PREDBEŽNÝ ZÁPIS, PRETOŽE POTREBUJEME VEDIEŤ, KOĽKÍ KŇAZI BUDEME VO FATIME: AK NEBUDEME V DOSTAČUJÚCOM POČTE (ASPOŇ 50), NBUDEME MÔCŤ MAŤ DUCHOVNÉ CVIČENIA VO FATIME.

     Preto je potrebné predbežne sa prihlásiť do 15. decembra. Celkový poplatok za duchovné cvičenia vo Fatime je 350 eur*) od večere v nedeľu 26. júna až po raňajky v sobotu 2. júla.
     Na predbežný zápis nie je potrebné dať žiadnu zálohu.
     Dúfam a modlím sa, aby ste boli prítomní na duchovných cvičeniach vo Fatime. Náš drahý don Stefano veľmi zdôrazňoval medzinárodné duchovné cvičenia, preto vás uprednostňujeme.
     Ak sa túžite zúčastniť ich a môžete sa zaviazať, že prídete, ODPORÚČAM VÁM, ABY STE VYPLNILI ONLINE FORMULÁR ČO NASKÔR.
     Ďakujem vám.
     Tak budeme v polovici decembra vedieť, koľkí kňazi sa prihlásia a v obežníku na začiatku roka vám oznámim definitívne informácie o duchovných cvičeniach vo Fatime a v ich dôsledku aj o duchovných cvičeniach pre laikov, ktoré sa predpokladjú od 30. júna do 3. júla.
     Ďakujem. Zostávajme stále zjednotení vo večeradlách ako jediný zástup, ktorý žije v Nepoškvrnenom Srdci.

Don Luca Pescatori

*) V neskoršej správe bola cena (včítane dopravy z letiska v Lisabone do Fatimy) zvýšená na 700 eur.

 

 

 

Večeradlá v Rádiu Mária:

sobota 2.7. o 8:00
streda 6.7. o 18:00
sobota 9.7. o 7:30
sobota 16.7. o 9:00
streda 20.7. o 17:30
sobota 23.7. o 9:00
sobota 30.7. o 11:00
sobota 13.8. o 9:00
streda 17.8. o 18:00
štvrtok 18.8. o 10:00 z DC na Turzovke
piatok 19.8. o 10:00 z DC na Turzovke
sobota 20.8. o 9:00 z DC na Turzovke
nedeľa 21.8. o 10:00 z DC na Turzovke
sobota 27.8. o 17:30
streda 31.8. o 19:00
sobota 3.9. o 8:30

Spojme v modlitbe Večeradla:
     • FM v Trenčíne 91,8 MHz, v Spišskej Novej Vsi 103,9 MHz, v Prešove 107,5 MHz a v Košiciach 107,7 MHz
     • Internetové vysielanie https://www.radiomaria.sk/pocuvat/
     • DAB+ digitálne vysielanie   

 

ARCHIV prenosov z večeradiel:

Celoslovenské večeradlo vo VRÚTKACH 25.9.2021, večeradlo kňazov v LÚČKACH 26.-27.9.2021 - videozáznamy z programu

štvrtok 25. marca o 18.00 hod. - večeradlo pri príležitosti Bratislavského veľkého piatku:
     https://www.youtube.com/watch?v=te9btXAOJds&ab_channel=Slovenskydohovorzarodinu
     https://www.facebook.com/slovenskydohovorzarodinu/posts/1437080059960949

Večeradlo u františkánov v Bratislave 13. mája 2020  https://youtu.be/0_juIPIq0FM?t=325

Záznam z celoslovenského večeradla v Košiciach 26. septembra 2020:
    1.časť:    https://www.youtube.com/watch?v=AZ3g2wsE5qo&ab_channel=FarnosťSvätejRodinyKošice
    2.časť:   https://www.youtube.com/watch?v=y_IocTw3tdA&ab_channel=FarnosťSvätejRodinyKošice
    sprievod:  https://www.youtube.com/watch?v=WpSkmOaVkKk&ab_channel=FarnosťSvätejRodinyKošice
    záver večeradla:  https://www.youtube.com/watch?v=HxID5MBK3Fc&ab_channel=FarnosťSvätejRodinyKošice.

 

 

List dona Lucu Pescatoriho, generálneho zodpovedného MKH

Drahí členovia Mariánskeho kňazského hnutia,

Svätý Otec František oznámil, že v blízky deň, 25. marca, sa uskutoční mimoriadne zasvätenie Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Vyšle tiež svojho kardinála do Fatimy, aby ho urobil v jeho reprezentácii i tam, aby bola cesta Cirkvi a ľudstva, s osobitným odvolaním sa na tieto národy v tejto chvíli, ktorá je taká výnimočná, chránená v jej Nepoškvrnenom Srdci.

Už od začiatku konfliktu na Ukrajine túžili s celým srdcom mnohí členovia Cirkvi na všetkých úrovniach, aby pápež vykonal tento úkon.

Tiež mnohí z vás vyjadrili túto túžbu a modlili sa, aby pápež tento úkon vykonal. Pri tejto príležitosti je vidno viac než inokedy, že pápežova služba je hlasom Cirkvi a koná v jej mene.

Zaiste, toto zasvätenie nenahrádza, ale pridáva sa k tým, ktoré pápeži uskutočnili v minulosti, predovšetkým zasvätenie svätého Jána Pavla II. 25. marca v roku 1984. Práve v ten deň nám Panna Mária odovzdala prekrásne posolstvo o skutočnosti zasvätenia sa jej Nepoškvrnenému Srdcu. Don Stefano Gobbi chcel uviesť do modrej knihy Kňazom, najmilším synom Panny Márie modlitbu zasvätenia, ktorú v ten deň použil svätý Ján Pavol II., aby sme mohli o nej meditovať a tiež ju používať ako osobnú modlitbu.

Týmto zasvätením Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré sa uskutoční v Ríme i vo Fatime, nemôžeme tiež nevidieť, ako Cirkev prostredníctvom pápeža zdôrazňuje nevyhnutnosť žiť podľa posolstva, ktoré nám odovzdala Panna Mária vo Fatime pre tento náš čas (a doplnila ho v Pontevedra a v Tuy). Toto posolstvo bolo nanovo vysvetlené samou Pannou Máriou donovi Stefanovi Gobbimu. My nemôžeme robiť menej.

Žiadam vás, aby sme sa v tento blízky deň, 25. marca, na úžasný sviatok Zvestovania a Vtelenia, zjednotili vo večeradle, každý vo svojej farnosti alebo v domoch, aby sme s jeho petrovským dielom spojili dielo MKH, ktoré zverila Panna Mária nám a našim večeradlám.

Navrhujem vám tiež, aby ste sa pripravili na špeciálne zasvätenie 25. marca aspoň triduom večerediel konaných od 22. do 24. marca.

Kiež môže naša Nepoškvrnená Mama prijať naše večeradlá a naše osobné zasvätenie sa jej Nepoškvrnenému Srdcu, dá nám milosť prežívať ho stále lepšie a byť v Cirkvi prítomnosťou modlitby, obety, vynáhrady a vernosti, po ktorej túži.

Don Luca Pescatori