Celosvetové večeradlo MKH v Collevalenze 
Nový generálny responsabile MKH
50. výročie MKH sa oslávi večeradlom vo Fatime

 

Posledný júnový týždeň sa tak, ako každý rok, konali v talianskom Collevalenze týždňové duchovné cvičenia MKH formou večeradla, ktoré viedol don Laurent Larroque, generálny zodpovedný. Toto večeradlo je zároveň celosvetovým stretnutím zodpovedných Mariánskeho kňazského hnutia.

Duchovných cvičení sa zúčastnilo takmer 200 kňazov a laických zodpovedných hnutia i niekoľko biskupov. Vzácnou návštevou bol 90 ročný kardinál Ernest Simoni z Albánska, ktorý bol za komunistického režimu dva razy odsúdený na trest smrti, no napokon prežil 28 rokov vo väzení a na nútených prácach.

Dôležitým bodom tohto celosvetového večeradla bola voľba nového generálneho responsabile MKH, pretože obdobie, na ktoré dona Larroqua pre túto úlohu jeho predstavený z rehole uvoľnil, uplynulo. Jeho predstavený rozhodol, že ak chce zostať členom svojej rehole, je potrebné, aby sa vrátil k životu v komunite. Keďže jedným z bodov Hnutia je aj poslušnosť cirkevným predstaveným, don Larroque sa rozhodol vôľu predstaveného rešpektovať. Toto rozhodnutie sa týka výkonu samotnej úlohy generálneho zodpovedného MKH, ktorá si žiadala, aby sa jej don Larroque venoval naplno. Aj naďalej však, popri živote v komunite, bude sa môcť venovať činnosti v Hnutí a bude môcť cestovať do rôznych krajín konať večeradlá.

Pred zodpovednými hnutia tak bola úloha zvoliť nového generálneho zodpovedného. Zaznelo viacero návrhov, kto by bol vhodným pre túto úlohu. Ale zaznel aj názor, že Panna Mária vo svojich príhovoroch viac ráz opakuje, že Hnutie si bude ona sama viesť - napr. v príhovore zo 16. júla 1973 čítame: "Žiadny z vás nebude vodcom. Ja sama budem vašou Vodkyňou. Vy všetci ste bratia." Úlohou generálneho responsabile však nie je byť vodcom, ale oficiálne hovoriť v mene Hnutia, a to tak navonok vo vzťahu k cirkevnej hierarchii, ako aj dovnútra, k členom hnutia.

Napokon, po vyriešení ešte niekoľkých súvisiacich otázok a pochybností, národní a regionálni zodpovední Hnutia prikročili k voľbe nového generálneho zodpovedného a troch poradcov, ktorí mu budú v tejto službe pomáhať. Výraznou väčšinou hlasov bol zvolený don Luca Pescatori, ktorý je regionálnym zodpovedným pre severné Taliansko a pôsobí ako farár v La Spezia, neďaleko Janova. Práve v Janove býva počas svojej služby generálneho zodpovedného don Laurent Larroque, a tak don Luca bol s ním v blízkom kontakte a pomáhal mu. Do povedomia ostatných sa don Luca dostal najmä tým, že už viacero rokov na celosvetových večeradlách v Collevalenze vedie modlitbu liturgie hodín a pri svätých omšiach a eucharistických adoráciách robieva ceremoniára.

Aby sa don Luca mohol ujať tejto novej úlohy, bude si to samozrejme ešte vyžadovať súhlas jeho diecézneho biskupa.

Zároveň s novým generálnym zodpovedným boli zvolení aj traja jeho poradcovia. Stali sa nimi don Laurent Larroque, páter Francis Geremia, zodpovedný MKH v USA a Kanade, a páter Quartilio Gabrielli, ktorý viedol MKH bezprostredne po smrti dona Gobbiho.

Ďalším bodom tohto stretnutia zodpovedných bola príprava 50. výročia vzniku Mariánskeho kňazského hnutia, ktoré bude o tri roky, v roku 2022. Keďže Hnutie vzniklo vo Fatime, tak aj celosvetové večeradlo sa v tom roku uskutoční vo Fatime. Po zvažovaní rôznych možných termínov, bolo dohodnuté, že sa uskutoční tak, ako zvyknú bývať večeradlá každý rok - na konci júna: od pondelka 27. júna do nedele 3. júla. Kým v prvej polovici týždňa bude program duchovných cvičení pre kňazov, od štvrtka 30. júna 2022 až do nedele bude program otvorený aj pre veriacich laikov, ktorí prídu na toto celosvetové večeradlo vo Fatime spolu s kňazmi osláviť jubileum Hnutia.

Nech Matka Božia, ktorá sľúbila, že si bude viesť toto svoje Hnutie, nám pomáha, aby sme boli dobrými nástrojmi v jej rukách pre konečné víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca. A tak, ako to zaviedol už don Gobbi, pri našich večeradlách nezabudnime pridať po modlitbe sv. ruženca a modlitbe za Sv. Otca i jedno Zdravas' Mária za dona Luca Pescatoriho, nového generálneho responsabile, i za ostatných zodpovedných Hnutia.