Aktuálne:

Posolstvo dona Lucu Pescatoriho, gen.zodpovedného MKH k aktuálnej situácii

Jarné celoslovenské večeradlo kňazov, ktoré malo byť na konci apríla v Litmanovej, sa neuskutoční.
Zostaňme spojení v duchovnom večeradle modlitby a lásky s našou Nebeskou Matkou i navzájom.

 

Dekanátne večeradlá v Zlatých Moravciach: 20.6., 7.9., 7.12.2020 vždy o 14.00 hod.

Jarné diecézne večeradlá
   Rožňavská diecéza: Fiľakovo, Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie - 9. mája ( sobota) 2020 9.00-16.00

 

 

Rozhovor o večeradle na výročie Bratislavského veľkého piatku (repríza) 18. 3. o 20.00

Večeradlá v Rádiu Mária:

         4.4. o 8:00
         11.4. Biela sobota, ešte nevieme, kedy bude sv. omša
         18.4. o 9:00
         25.4. o 9:00
         2.5. o 9:00
         9.5. a 16.5. vysielame z farnosti Krizovany nad Dudvahom

 

Posolstvo dona Lucu Pescatoriho, generálneho zodpovedného MKH

Obmedzenia kvôli koronavírusu COVID-19

          Drahí členovia MKH,

          Nariadenia o ochrane verejného zdravia, ktoré vydali vlády mnohých krajín a rozhodnutia biskupských konferencií vzhľadom na rozšírenie vírusu COVID-19, obmedzujú naše možnosti stretnúť sa na verejných miestach a aj v kostoloch, aby sa vyhlo nebezpečenstvu nákazy. To niekedy sťažuje v tých krajinách možnosť stretnúť sa na večeradlách.
          Je tu občas pokušenie uspokojiť sa s tým, že si povieme: „nemôžeme robiť večeradlo“ namiesto toho, aby sme sa pýtali: „ako môžeme robiť večeradlo v tejto situácii?“

          10. júna 1987 nám naša Mama povedala: „V tomto roku volám všetkých synov Cirkvi, aby sa zjednotili so mnou vo večeradle neustálej modlitby. Predovšetkým žiadam od malých, chorých, chudobných a hriešnikov častú modlitbu svätého ruženca. Oviňte svet reťazou ruženca, aby ste pre všetkých získali milosť a milosrdenstvo. Rozmnožujte vaše večeradlá modlitby.“ Už v roku 1974 nás učila: „Nie je potrebné, aby sa ich zhromaždilo veľa; stačia dvaja alebo traja. Tieto stretnutia majú vytvárať pravé a skutočné večeradlá modlitby.... Takto som to ja sama, ktorá v nich plním svoju materskú úlohu prihovárania sa u Boha za všetky svoje deti“ (17. januára 1974).
          V tejto chvíli, keď pozornosť o verejné zdravie musí obmedziť naše možnosti, vám odporúčam, aby ste si pripomínali veľkú hodnotu, akú majú večeradlá pre Cirkev a pre svet, aby sa nestratil tento dar a nechýbala milosť pochádzajúca z večeradiel.... rozmnožujte ich tam, kde je to možné a tam, kde to možné nie je stretať sa ako predtým, premeňte provizórne regionálne a diecézne večeradlá na mnohé rodinné a kňazské večeradlá tak, aby nikto nechýbal v odpovedaní na požiadavky a očakávania našej nebeskej Mamy. Kde nie je možné vyjsť z domu a stretnúť sa s ďalšími členmi Hnutia v iných mestách, modlite sa spoločne ruženec v rovnakú hodinu a potom čítajte rovnaké posolstvo, obnovte si zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v duchovnej jednote medzi vami a so všetkými členmi MKH vo svete cez videohovor (napríklad cez Skype alebo WhatsApp).
          Večeradlá sú dar Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pre náš čas, s nimi sme stále zjednotení s Ňou, aby sme stále prosili o dar Ducha Svätého v tejto špeciálnej a ťažkej hodine milosti.

Don Luca Pescatori a duchovná správa MKH