Movimento Sacerdotale Mariano

M A R I Á N S K E  K Ň A Z S K É  H N U T I E
na
Slovensku

Večeradlo v predvečer 100. výročia slnečného zázraku sa uskutoční vo štvrtok 12. októbra 2017 o 17.00 na Myjave.
(Toto večeradlo sa koná namiesto toho, ktoré zvyklo bývať 13. októbra v Rovensku pri Senici.)

Večeradlo v Bratislave pri Morovom stĺpe na Rybnom námestí v piatok 13. októbra 2017 o 18.00, po ňom mariánsky sprievod do kostola Trinitárov sv. Jána z Mathy.

Večeradlo modlitieb s Pannou Máriou na vlnách Rádia Lumen - v sobotu 14. októbra 2017 o 19.00 z katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, predmodlievajú sa veriaci Spišskej diecézy, večeradlo vedie ThDr. Amantius Akimjak.