Aktuálne:

List dona Lucu Pescatoriho k pripravovanému medzinárodnému večeradlu vo Fatime:

     Drahí spolubratia kňazi,
     sme už blízko 50-eho výročia narodenia MKH!
     Ako viete, medzinárodné duchovné cvičenia budú vo Fatime, aby sa zdôraznil dar, ktorý sme prijali od Panny Márie a obnovili práve na tom mieste, ktoré je také dôležité pre nás, pre dejiny Cirkvi a sveta, naše zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu, o ktoré nás Ona žiadala.
     Ubytovanie kňazov bude vo dvoch domoch svätyne, ktoré sú po bokoch námestia: najprv v dome N.S. do Carmo a ak nás bude viac ako 150, tiež v dome N.S. das Dores, aby sme tým najlepším spôsobom prežívali fraternitu medzi nami.
     Sme už v polovici novembra a je nevyhnutné zarezervovať si už teraz miesta na slávenie svätej omše, napríklad v Bazilike Panny Márie i v Kaplnke, a predovšetkým je potrebné oznámiť veľmi popredu kvôli ubytovaniu vo dvoch domoch patriacich ku svätyni, koľkí budeme, preto nás požiadali urobiť predbežnú prihlášku. Jedna talianska agentúra so sídlom aj vo Fatime nám pripravila tlačivo na predbežný zápis, ktorým každý z nás oznámi, či che byť prítomný na duchovných cvičeniach: nájdete ho na tomto linku v štyroch jazykoch: v taliančine, angličtine, španielčine a portugalčine, spolu s ďalšími informáciami:

     Taliansky:
Movimento Sacerdotale Mariano a Fatima 2022 - Rusconi Viaggi e pellegrinaggi

     Anglicky:
The Marian Movement of Priest in Fatima 2022 - Rusconi Incoming (rusconiviaggi.com)

     Španielsky:
Movimiento Sacerdotal Mariano en Fátima 2022 - Incoming ES (rusconiviaggi.com)

     Porutgalsky:
Movimento Sacerdotal Mariano em Fátima 2022 - Incoming PT-BR (rusconiviaggi.com)

     JE NEVYHNUTNÉ UROBIŤ PREDBEŽNÝ ZÁPIS, PRETOŽE POTREBUJEME VEDIEŤ, KOĽKÍ KŇAZI BUDEME VO FATIME: AK NEBUDEME V DOSTAČUJÚCOM POČTE (ASPOŇ 50), NBUDEME MÔCŤ MAŤ DUCHOVNÉ CVIČENIA VO FATIME.

     Preto je potrebné predbežne sa prihlásiť do 15. decembra. Celkový poplatok za duchovné cvičenia vo Fatime je 350 eur*) od večere v nedeľu 26. júna až po raňajky v sobotu 2. júla.
     Na predbežný zápis nie je potrebné dať žiadnu zálohu.
     Dúfam a modlím sa, aby ste boli prítomní na duchovných cvičeniach vo Fatime. Náš drahý don Stefano veľmi zdôrazňoval medzinárodné duchovné cvičenia, preto vás uprednostňujeme.
     Ak sa túžite zúčastniť ich a môžete sa zaviazať, že prídete, ODPORÚČAM VÁM, ABY STE VYPLNILI ONLINE FORMULÁR ČO NASKÔR.
     Ďakujem vám.
     Tak budeme v polovici decembra vedieť, koľkí kňazi sa prihlásia a v obežníku na začiatku roka vám oznámim definitívne informácie o duchovných cvičeniach vo Fatime a v ich dôsledku aj o duchovných cvičeniach pre laikov, ktoré sa predpokladjú od 30. júna do 3. júla.
     Ďakujem. Zostávajme stále zjednotení vo večeradlách ako jediný zástup, ktorý žije v Nepoškvrnenom Srdci.

Don Luca Pescatori

*) V neskoršej správe bola cena (včítane dopravy z letiska v Lisabone do Fatimy) zvýšená na 700 eur.

 

 

 

Večeradlá v Rádiu Mária:

Večeradlá v Rádiu Mária bývajú okrem soboty aj každý druhý štvrtok o 19. hodine.

sobota 22.1. o 17:00
štvrtok 27.1. o 19:00
sobota 29.1. o 19:00
sobota 5.2. o 9:40 františkáni (9:00 sv. omša)
streda 9.2. o 17:30
sobota 12.2. o 9:00
sobota 19.2. o 9:00
štvrtok 24.2. o 19:00
sobota 26.2. o 9:00
sobota 5.3. o 9:40 františkáni (9:00 sv. omša)

Spojme v modlitbe Večeradla:
     • FM v Trenčíne 91,8 MHz, v Spišskej Novej Vsi 103,9 MHz, v Prešove 107,5 MHz a v Košiciach 107,7 MHz
     • Internetové vysielanie https://www.radiomaria.sk/pocuvat/
     • DAB+ digitálne vysielanie   

 

ARCHIV prenosov z večeradiel:

Celoslovenské večeradlo vo VRÚTKACH 25.9.2021, večeradlo kňazov v LÚČKACH 26.-27.9.2021 - videozáznamy z programu

štvrtok 25. marca o 18.00 hod. - večeradlo pri príležitosti Bratislavského veľkého piatku:
     https://www.youtube.com/watch?v=te9btXAOJds&ab_channel=Slovenskydohovorzarodinu
     https://www.facebook.com/slovenskydohovorzarodinu/posts/1437080059960949

Večeradlo u františkánov v Bratislave 13. mája 2020  https://youtu.be/0_juIPIq0FM?t=325

Záznam z celoslovenského večeradla v Košiciach 26. septembra 2020:
    1.časť:    https://www.youtube.com/watch?v=AZ3g2wsE5qo&ab_channel=FarnosťSvätejRodinyKošice
    2.časť:   https://www.youtube.com/watch?v=y_IocTw3tdA&ab_channel=FarnosťSvätejRodinyKošice
    sprievod:  https://www.youtube.com/watch?v=WpSkmOaVkKk&ab_channel=FarnosťSvätejRodinyKošice
    záver večeradla:  https://www.youtube.com/watch?v=HxID5MBK3Fc&ab_channel=FarnosťSvätejRodinyKošice.

 

 

Okružný list dona Lucu Pescatoriho, generálneho zodpovedného MKH

Ave Mária

 1. januára 2021 – Bohorodičky Panny Márie

- úvod -

Drahí členovia Mariánskeho kňazského hnutia,

už veľa mesiacov prežívame novú a nečakanú situáciu, jednak pre zdravotné ťažkosti, ale predovšetkým aj kvôli duchovným ťažkostiam, ktorým čelíme. Rok 2020 sme začali s obvyklou, krásnou a pevnou vôľou žiť a rozširovať dielo našej Mamy prostredníctvom modlitby večeradiel, obnov a duchovných cvičení. Takmer všetky večeradlá naplánované v Európe boli na jar odložené alebo zrušené a v ostatnej časti sveta boli rovnaké ťažkosti, ba aj, žiaľ, na mnohých miestach obmedzenia pokračovali po krátkom čase, keď sa bolo možné vrátiť k spoločnej modlitbe v kostole.

Napriek ťažkostiam a neistotám sme odvážne a rozhodne uskutočnili medzinárodné duchovné cvičenia pre kňazov v Collevalenza od 20. do 27. júna, v prítomnosti jedného biskupa a 25 kňazov, niektorí prišli s ťažkosťami z iných krajín. Bola to krásna chvíľa milosti. Veľmi bola cítiť neprítomnosť tradičných 150 – 200 účastníkov, ale všetko sa uskutočnilo rovnakým spôsobom a v silnej duchovnej jednote so všetkými členmi MKH, ktorí nie sú nikdy sami počas modlitby, ale všetci sme reálne zjednotení so všetkými členmi MKH po celom svete. Vskutku, v úkone zasvätenia jej Nepoškvrnenému Srdcu nám Panna Mária dáva hovoriť v množnom čísle: chce nás zjednotených a vedomých si toho, že každý deň konáme a kráčame spolu všetci členovia MKH pre víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca.

V aktuálnych ťažkostiach stretnúť sa a meniť miesto sa zrodila a veľmi vzrástla túžba stretať sa na večeradlách používaním internetových spojení. Tak sa vytvorili každodenné večeradlá medzi osobami, ktoré sú veľmi vzdialené, aj medzi rôznymi národmi. Veľmi dobre, máme robiť toľko večeradiel, ako je len možné! Vďaka Bohu a Panne Márii za túto rastúcu túžbu modliť sa vo večeradlách na rovine národnej, medzinárodnej alebo aj medzi jazykovými skupinami: aj týmto spôsobom si pomáhame navzájom kráčať spolu s Ňou. Sú večeradlá kňazov, laikov, mládeže i detí, večeradlá národné, kontinentálne a iné. Avšak aj do dobrého môže prísť diablov úklad, ktorý chce všetko zničiť alebo robiť radšej večeradlá na diaľku ako sa stretnúť osobne... nakoľko je to možné, treba vždy robiť večeradlá „osobne“, prostredníctvom internetu môžu byť vtedy, keď máme reálnu prekážku stretnúť sa kvôli vzdialenosti alebo zdravotným problémom, či naozaj závažným dôvodom. Je teda dôležité a nevyhnutné, aby tieto internetové večeradlá nenahrádzali večeradlá s osobnou účasťou. Najprv sú večeradlá s osobnou účasťou: tie cez internet sú milosťou, ktorú prijímame navyše. Súčasné ťažkosti nemôžu spôsobiť, že urobíme krok dozadu, keď už, tak dopredu. Nie odstrániť alebo nahradiť formu večeradiel, ale pridať.

Viem, že v niektorých krajinách bolo možné uskutočniť niekoľko obnov vo forme večeradiel pre kňazov i pre laikov: je to milosť pre účastníkov a – opakujem – pre MKH i Cirkev, ktorej sme deti a pre ktorú žijeme i modlíme sa. Napriek súčasným ťažkostiam som mal milosť zúčastniť sa početných večeradiel v Taliansku a aj v zahraničí, v Portugalsku, Mexiku, Dominikánskej republike a Spojených štátoch amerických.

Medzinárodné duchovné cvičenia v Collevalenza budú od 27. júna do 3. júla 2021. Pripomenieme si 10. výročie odchodu do neba drahého dona Stefana Gobbiho, ku ktorej došlo 29. júna 2011. Celým srdcom dúfam, že bude v plnej účasti kňazov z celého sveta. Prosím laikov, aby pozvali svojich kňazov zúčastniť sa ich a ak je to nutné, aby im nejakým spôsobom pomohli. Som veľmi rád, že v rôznych častiach sveta sú ďalšie duchovné cvičenia MKH: kto sa naozaj nemôže zúčastniť v Collevalenza, nech sa zúčastní aspoň miestnych, nenechajte si ujsť túto milosť nepretržitého večeradla. O informácie o duchvných cvičeniach v Collevalenza môžete žiadať p. Floria Querciu.

Keď sa pozrieme ďalej, začala sa už organizácia duchovných cvičení v roku 2022 vo Fatime, pri príležitosti 50. výročia vzniku MKH: predpokladajú sa jednak duchovné cvičenia pre kňazov, tak aj obnova pre laikov, približne v čase od 26. júna do 3. júla 2022. Na jeseň požiadame o prvé prihlášky, aby sa mohli rezervovať miesta pre všetkých.

Regionálne a národné večeradlá sa budú plánovať, len čo to okolnosti dovolia, pritom však pokračujme a rozmnožujme naše malé miestne a rodinné večeradlá.

Prosím vás, aby ste sa modlili za blahorečenie P. Nazarena Lanciottiho, aj napriek tomu, že je kvôli aktuálnym problémom spomalené,  aby sa mohlo dokončiť v krátkom čase. Vzhľadom na blahorečenie dona Stefana Gobbiho obnovujem žiadosť, aby ste posielali vlastné svedectvá čím skôr, aby ste boli ochotní predložiť ich.

 


- meditácia -

Drahí členovia Mariánskeho kňazského hnutia,

drahý don Stefano Gobbi nám jedného dňa vysvetľoval: „8. mája 1972 som sa nachádzal vo Fatime pred kaplnkou zjavení a tam mi dala Panna Mária vidieť, že vstupujeme do čias, ktoré predpovedala v roku 1917, čias veľkej krízy pre ľudstvo i pre Cirkev. Tento čas nazývala „krízou očisťovania“ a túto dobu „časmi veľkého súženia“. A viete, kto bol najviac vystavený nebezpečenstvu? Synovia, ktorých miluje najviac... jej kňazi! Panna Mária dala vzniknúť Mariánskemu kňazskému hnutiu, aby volala kňazov zasvätiť sa jej Nepoškvrnenému Srdcu a aby tak, v živote zasvätenom a chránenom v ňom, pomohli celej Cirkvi prejsť obdobie veľkej skúšky až po víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca.

Vždy sme vedeli, že k tejto skúške dôjde, avšak nie detaily, ako by mala vyzerať. V okružnom liste z minulého roku som vám ponúkol úvahu o zmätku a očisťovaní, ktoré sa v Cirkvi už deje. „Pán dovoľuje, že sa do Cirkvi vracajú doktrinálne problémy, „duchovné choroby“, skryté alebo driemajúce, masky, projekty zamerané na zmenu Cirkvi, na zmenu života podľa prikázaní, sviatostí, čností, a tak práve prostredníctvom očisťovania Cirkev nanovo zažiari svetlom svätosti, ktorú jej Nepoškvrnená znovu dá, na slávu Najsvätejšej Trojice. Je to proces uzdravovania Cirkvi, očisťovania, ktoré sa stáva nevyhnutným.“

Panna Mária zveruje našej vernosti cestu tohoto očisťovania: čím lepšie prežívame zasvätenie jej Nepošvrnenému Srdcu, tým skôr sa uskutoční jej víťazstvo, ktoré sa zhoduje s Ježišovým víťazstvom v srdciach a dušiach, v živote jednotlivcov i národov (porov. 14. jún 1979). Zasvätenie sa Nepškovrnenému Srdcu nám pomáha, aby sme žili stále viac zakorenení v Cirkvi. Chce, aby sme sa v úkone zasvätenia (kňazov) modlili: „Najmä chceme byť spojení so Svätým Otcom a s hierarchiou s ním zjednotenou... (...) chceme chrániť učiteľský úrad Cirkvi proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy Cirkvi.“ Chrániť, byť „bariérou“, je ovocím zasvätenia, ale aj úloha, ktorá sa žiada od členov MKH. Ak bariéra nie je silná, základy sú zasiahnuté, zodpovednosť je nielen na tom, kto ju má brániť, ale aj na samotnej bariére, ktorou sme my. V roku 1979 nám Panna Mária vysvetlila štyri znaky času očisťovania: zmätok, nedisciplína, rozdelenie, prenasledovanie. Chcú zasiahnuť členov Cirkvi, roztrieštiť základy kresťanského života tak, aby už viac nestáli na skale, ktorá ich robí pevnými, ktorou je Kristus. Niekedy to vyzerá tak, že toto roztrieštenie sa už deje, a preto musíme žiť stále lepšie svoj druhý záväzok: modlitbu za pápeža, ktorý má Božskú úlohu utvrdzovať nás vo viere (porov. Lk 22, 31-32) brániť magistérium pred mnohonásobnými výzvami na zmeny, ktoré sú v rozpore s evanjeliom (porov. Jn 21, 15-17).

Niekedy si myslíme, že hrozby, ktoré podrývajú základy, sú ľahko rozpoznateľné, ale nie vždy to tak je. Zvykli sme si pozerať na ťažkosti len v ich ľudskom aspekte, avšak musíme sa učiť čítať okolnosti, aj rok 2020 vo svetle toho, čo nám hovorí Panna Mária vo svojich posolstvách zachovaných v „modrej knihe“. Učí nás žiť vo svetle svätosti jej Nepoškvrneného Srdca. Ona, Žena odetá slnkom, nám dáva svetlo tam, kde by srdce a myseľ zostali vo tme a učí nás vidieť pôvod všetkých ziel: je to samotný Zlý, ktorého nazýva „môj nepriateľ“, diabol. Jeho cieľom je vziať nám Božiu milosť, zvyknúť nás, aby sme sa zaobišli bez Boha. Cez každé zlo nás chce nepriateľ urobiť slepými, prekáža nám vidieť duchovné nebezpečenstvá, ktoré on ukrýva, chce, aby sme duchovne ochoreli a viesť nás tak, aby sme zabúdali, že naším opravdivým liekom je Pán Ježiš. Je to On, Vzkriesený, ktorý nás oslobodzuje od nepriateľa. Jedine s ním môže byť každé zlo premenené na víťazstvo a milosť, kríž na spásu, kým bez neho je tma.

V roku 2020 sa ukázalo nečakané utrpenie kvôli novému vírusu, ktorý zasiahol celý svet, veľké utrpenie pre mnohých ľudí, s toľkými smútkami zo smrti blízkych, toľkou samotou, toľko ekonomických a sociálnych problémov, obmedzení v slobodnom prijímaní sviatostí. Jeden z obrazov, ktoré zostanú v dejinách, bude smutný pohľad na zatvorené kostoly na mnohých miestach, takmer po celom svete, vrátane veľkých svätýň a pútnických miest.

Dovoľte mi povedať vám, že sme počas roku 2020 prežívali mnoho temnoty... nebudem sa zastavovať pri tme ľudských bolestí, ale pri duchovnej temnote, ktorá sa v tomto roku prejavila rozličnými spôsobmi, napríklad:


 

Táto temnota je reálna a prítomná, poniektorí to odhalili a prekonali, avšak táto tma ešte stále skúša zatemňovať žiaru duší a zhasiť svetlo milosti. Táto tma je výrazom zla a zmätku, ktorú chce zasiať do Cirkvi. Ako Ježiš učil, nepriateľ mýli tým, že zasieva kúkoľ, alebo keď sa o skutočnostiach klame tým, že sa považujú za dobré a pritom sú prázdnotou a klamstvom. Vskutku, zlý sa maskuje, skrýva sa, falošným spôsobom predvádza veci, ktoré vyzerajú na pohľad dobré. Avšak kto si zachováva Ducha Svätého, všimne si to, nebude zmätený a má svetlo pre to, ako má konať.

Panna Mária nám zanechala prekrásny úkon zasvätenia, ktorý treba meditovať slovo za slovom. Ku koncu nám pripomína, že zlý jedná (naozaj, hovoríme „sme si vedomí, že ateizmus....atď“) tak, aby vykonal to najhoršie znesvätenie v dejinách tým, že „vstúpi do svätého Božieho chrámu a neušetrí ani mnohých našich bratov kňazov.“ Cieľ tohto znesvätenia je Eucharistia a jej služobníci, kňazi. Panna Mária prišla práve preto, aby zachránila kňazov, aby tak Eucharistia pokračovala byť Slnkom a Spásou ľudstva. Ak by kňazi nehájili aj verejne, z akéhokoľvek dôvodu, aj zdanlivo dobrého, nevyhnutnosť Eucharistie, ale prijali by, že bude odložená bokom, aj keď len momentálne, aj keby len „s dobrým úmyslom“, bol by to znak, že toto znesvätenie pokračuje ďalej. Ale aký „dobrý úmysel“ by mohol byť väčší ako vrchol lásky, ktorým je Eucharistia? V roku 2020 bola niekedy táto ťažkosť v úsudku, v rozlišovaní…Vskutku, nikto neprežíval všetky tieto veci ako „neblahé činy“ vo vzťahu ku sviatostiam a svätej omši, keď už, tak ich prijal a podporil ako „nevyhnutné úkony vo výnimočných okolnostiach“. Všetko sa robilo s dobrým úmyslom. Všetko vyzerá ako dobré, tak ako kúkoľ sa javí na pohľad dobrý, ale je prázdny a zavádzajúci.

Panna Mária, nevesta Ducha Svätého, k nám hovorí v Božom svetle a dáva nám Múdrosť, ktorou je Kristus Spasiteľ. Iba tak môžeme robiť namáhavé a jemné rozlišovanie.

Keď sa príde k tomu, že sa verí v existenciu „dobrého úmyslu“, úkonu lásky, ktorý je pre človeka užitočnejší, nevyhnutnejší ako Eucharistia, alebo keď sa láska obmedzí iba na pozemský život a nezahŕňa aj život milosti, keď sa napríklad myslí, že je to láska, keď sa pozastavia sviatosti bez toho, aby sa hľadali všetky spôsoby, ako ich veriacim zaručiť, a naopak myslí sa, že prerušenie dávania sviatostí je láskou namiesto toho, aby sa všetkými silami hľadali spôsoby, ako ich veriacim zaručiť, a naopak, keď sa myslí, že nie je láskou naliehať, aby sa hľadali tieto spôsoby, tak sme pred rozvrátením lásky, obmedzenej na lásku veľkodušnú s veľkými cíteniami, dokonca sa zdá aj evanjeliovou láskou, ale iba pozemskou, užitočnou pre pozemský život, ale bez nádeje. Tak sa dôjde k „čisto pominuteľnému mesiášstvu“ (kard. J. Ratzinger: Inštrukcia k niektorým aspektom teológie oslobodenia, 2004): človek ponúka svoju vlastnú cestu spásy namiesto Kristovej… a tak bude zasiahnutá Eucharistia „bez prílišnej bolesti“!

Panna Mária nás v posolstve z 31. decembra 1992 upozornila veľmi silnými slovami, ktoré sa odvolávajú na proroka Daniela: „Obeta omše obnovuje obetu Ježiša na Kalvárii. Sledovaním protestantskej doktríny sa hovorí, že sv. omša nie je obeta, ale je len svätá večera, teda spomienka na to, čo Ježiš urobil na svojej poslednej večeri. A tak sa bude ponímať slúženie svätej omše. V tomto zrušení každodennej obety spočíva strašné znesvätenie, spôsobené antikristom“ (31. decembra 1992). V tomto posolstve tvrdí Panna Mária, že svätá omša bude „ponížená“ z Božskej roviny do ľudskej úrovne. Nie je nám dané poznať detaily, ako sa to všetko stane. Cirkev má veľmi jasnú a úžasnú náuku o Eucharistii. Avšak mnohí už nezmýšľajú o svätej omši ako o Ježišovej obeti na Kalvárii, ale ako na nedeľné stretnutie na slávenie viery v komunite. V tomto roku sa udialo niečo na spôsob poníženia, pretože sa so svätou omšou fakticky zaobchádzalo ako s nie nevyhnutným ale s nepodstatným stretnutím, namiesto „stretnutia s Božským Spasiteľom“. Náuka je úžasná, ale prax je veľmi odlišná… toto je už súčasťou znesvätenia a ohavného spustošenia, o ktorom hovorí Panna Mária.

V tomto čase sa hovorí viac o ochrane fyzického zdravia ako o večnom zdraví, ktoré je hriechom uvedené do nebezpečenstva. Nechcem popierať dôležitosť starostlivosti o život, avšak momentálne sa v kostoloch často hľadajú dezinfekčné prostriedky, ale spovedník sa nehľadá. Panna Mária nám pripomína, že realita hriechu je taká závažná, že Boží Syn musel v Cirkvi ustanoviť spomienku na svoju výkupnú obetu, aby naveky zachoval svoj úkon odčinenia a vykúpenia. „Na všeobecné a obnovujúce sa odmietanie Boha odpovedá aj naďalej jeho modlitba (...) Proti záplave hriechu a zla prináša dnes Božia spravodlivosť znovu nevinnú krv opravdivého Božieho Baránka, ktorý sníma všetky hriechy sveta.“ (1. januára 1984).

Zdá sa, akoby sa takmer povedalo, že „sme v nebezpečenstve a preto sa musíme zriecť Eucharistie“, pričom prednedávnom sa oslavoval príklad svätých mučeníkov, ktorí hovorili: „sme v nebezpečenstve, ale Eucharistie sa nemôžeme zriecť“ (porov. Mučeníci z Abitene, Kompendium Katechizmu katolíckej Cirkvi, druhá časť). Ak sa neuznáva jej prvé miesto, ponižuje sa tiež veľkonočné tajomstvo a panstvo Ježiša Krista. Veru, Panna Mária nám hovorí: „Jeho obeta má nekonečnú, nadčasovú hodnotu. Jeho krv, jeho rany, jeho bolestná agónia, jeho trpká smrť na kríži má svoju spasiteľnú cenu aj pre dnešnú generáciu, ktorá by bez nej zahynula. Jeho obeta sa obnovuje tajomne v každej svätej omši, ktorú slúžite.“ (1. januára 1984).

„Kristovo slávne kráľovstvo sa uskutoční súčasne s triumfom eucharistického Ježiša. Lebo vo svete, očistenom a posvätenom, dokonale obnovenom láskou, prejaví sa Ježiš predovšetkým v službe svojej prítomnosti v Eucharistii. Eucharistia uvoľní všetku božskú moc a stane sa novým slnkom, ktorého žiariace lúče sa budú zrkadliť v dušiach i v životoch jednotlivcov, rodín i národov a vytvoria zo všetkých jediný učenlivý a pokojný ovčinec, ktorého pastierom bude Ježiš. Do tohoto nového neba a na túto novú zem vás uvedie vaša nebeská Matka, ktorá vás teraz zjednocuje zo všetkých častí sveta, aby vás pripravila na prijatie Pána, ktorý prichádza.“ (21. novembra 1993).

Bez slávenia Eucharistie je kresťan zbavený pokladu vykúpenia a kňazi sú vyprázdnení zo svojej identity a prvoradého poslania: byť služobníkmi Eucharistie, služobníkmi sviatosti, ktorá rodí a posväcuje Cirkev a živí ju, aby bola sama sebou a aby bol každý kresťan živený a posväcovaný Eucharistiou, obetou za spásu ľudstva. „Obetu sv. omše prežívajte vnútorne vo svojom živote a vo chvíli svojej celebrácie! Je to predovšetkým pri oltári, kde sa každý z vás pripodobňuje ukrižovanému Ježišovi.“ (11. februára 1978).

„Ste povolaní, aby ste sa stávali stále viac apoštolmi a novými mučeníkmi Ježiša, prítomného v Eucharistii. Preto musí vzrastať stále viac vaše zmierenie, vaša adorácia a váš nábožný život. Eucharistické Srdce Ježišovo urobí pre každého z vás veľké veci“ (13. júla 1978).

„Ja sama naplním veľkú prázdnotu okolo môjho Syna Ježiša, prítomného v Eucharistii. Utvorím hradbu lásky okolo jeho Božskej prítomnosti“ (14. júna 1979).

 

Máme nesmiernu potrebu pozerať sa na Ježiša Vykupiteľa a na našu nebeskú Mamu, aby sme čelili tejto skúške vernosti. Je to čas veľkého rozlišovania a vernosti. Každý z nás, kňazi alebo biskupi, laici alebo rehoľníci, vždy chcel prežívať každý deň roku 2020 vo vernosti Pánovi. Avšak rozlišovanie bolo podmieňované duchovnými chorobami, zmätkom, a tak koľkokrát sme nevedeli v roku 2020 pochopiť, kde je opravdivé dobro… koľkokrát sa v pochybnosti vybralo pozemské dobro v nádeji, že sa zhoduje s láskou, ktorú od nás Boh očakáva. Myslime na Ježišovo umučenie a smrť: počas procesu, odsúdenia, fyzického odstránenia, pokladali apoštoli a učeníci za nevyhnutné zachrániť si vlastné životy, ale… Ježiš bol opustený… mali ho radi, úprimne trpeli kvôli nemu, avšak v skutočnosti ho odsunuli nabok, nepodarilo sa im pochopiť, čo sa práve deje, urobiť rozlišovanie o tom, čo by bolo v tej chvíli správne urobiť, aby zostali verní. Aj to bolo súčasťou hodiny temnôt, o ktorej Ježiš hovoril. Jedine ten, kto bol s Pannou Máriou, zostal s Ježišom pod krížom. Práve tie osoby, ktoré boli s ňou, boli prvé, čo išli k prázdnemu hrobu Vzkrieseného: najprv nábožné ženy (so zjavením Ježiša Márii Magdaléne), potom svätý Ján, spolu so svätým Petrom (ktorý dostal milosť utekať až ku hrobu, hoci Ježiša zaprel, lebo aj keď ho my zaprieme, on zostane verný a vo svojom milosrdenstve potvrdí milosť v srdci, ktoré ľutuje).

Iba vďaka materinskému pôsobeniu Panny Márie je možné zostať verným, či si to niekto uvedomuje alebo nie. „Do tohoto nového neba a na túto novú zem vás uvedie vaša nebeská Matka, ktorá vás teraz zjednocuje zo všetkých častí sveta, aby vás pripravila na prijatie Pána, ktorý prichádza.“ (21. novembra 1993).

„Som Matka druhého príchodu a brána, ktorá sa otvára do novej éry. Táto nová éra splýva v jedno s najväčším triumfom eucharistického kráľovstva Ježišovho.“ (26. februára 1991)… Avšak keď sa pozrieme na minulý rok, Eucharistia verejne netriumfovala, naopak, bola pokorená. Mimochodom, nikto to nechcel urobiť, avšak duchovné a niekedy aj pastoračné voľby mali občas tento dôsledok.

V celom tomto „eucharistickom hlade“ boli jednako chvíle opravdivého víťazstva: napríklad tie osoby, často v pokročilom veku, ktoré navštevovali eucharistického Ježiša každý deň napriek ťažkostiam, snažili sa hľadať otvorené kostoly, pretože nemohli robiť menej ako modliť sa pred ním a prosiť, aby dostali sväté prijímanie… opakovalo sa šieste zastavenie krížovej cesty: Veronika, ktorá odvážne potešovala Ježiša, opusteného od všetkých (okrem jeho Matky a zopár ďalších s ňou) a on bol veľmi potešený z tejto vernej a odvážnej lásky. Alebo myslím na toľkých kňazov, ktorí sa snažili všetkými spôsobmi, aby Eucharistia veriacim nechýbala.

Pravda, počas minulého roku sa mi zdalo, že vidím opäť mnohé scény z Pánovho umučenia, ktoré má už v sebe neodvolateľné víťazstvo vzkriesenia a víťazstva Nepoškvrneného Srdca Márie. Je evidentné, že zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ak sa aj naozaj žije, nás chráni v tejto temnote a dáva nám lúč zo svojho Nepoškvrneného Srdca (porov. 6. augusta 1986, 24. júla 1987, 15. novembra 1990).

Aj v temnote tejto chvíle prekrásne žiaria prvé lúče víťazstva jej Nepoškvrneného Srdca! Pripomeňme si teda slová Panny Márie: „Prenechajte sa mi s dôverou a zostaňte verní, aby som mohla dokonale uskutočniť svoje dielo ako Sprostredkovateľka milostí. Každý deň vás budem viesť na ceste môjho Syna, aby vo vás mohol rásť až do svojej dokonalej plnosti.

Toto je moje veľké dielo, ktoré dokončievam ešte v tieni púšte. Pod mojím mohutným pôsobením ako Sprostredkovateľky milostí budete vždy viac v Kristovi pretváraní, aby ste boli schopní plniť úlohu, ktorá vás očakáva. Teda odvážne vpred na ceste predznačenej vašou nebeskou Matkou.“ (16. júla 1980). „Dovoľte vašej nebeskej Matke, aby vás v tento svätý deň zhromaždila v ovčinci svojho Nepoškvrneného Srdca, aby vás vychovala k vernosti Ježišovi a jeho evanjeliu. Buďte pokorní a statoční. Nedajte sa premôcť strachom ani znechutením. Na svet a na Cirkev doľahla teraz noc odpadu a nevery. Tajomné telo Kristovo očakáva teraz hodina nového bolestného smrteľného boja. Preto sa dnes opakujú vo zvýšenej miere tie isté prejavy, ako voľakedy – prejavy opustenosti, zapierania a zrady. Vy, moje malé dietky, ktoré ste boli – ako apoštol Ján – vychované v Nepoškvrnenom Srdci vašej nebeskej Matky, bdejte počas bolestných hodín v modlitbe a dôvere“ (4. apríla 1985).

Sme povolaní byť lúčmi jej svetla, je to veľmi veľké povolanie, ktoré treba prijať s pokorou. Každý z nás musí pochopiť, či v nových situáciách roku 2020 urobil omyly, či neodpovedal tak, ako nás to učila Panna Mária, a musí sa spamätať. Musíme odpovedať IBA tak, ako nás to učí Panna Mária, s duchovnými zbraňami, troma záväzkami. Naša vodkyňa chce, aby sme bojovali takto, netreba hľadať iné spôsoby, akoby to, čo nás učí ona, nebolo postačujúce. Ona vie, čo hovorí, je Nevesta Ducha Svätého!

Ale kedy sme disponovaní bojovať? Vtedy, keď sme ochotní „vystaviť sa“, svedčiť s láskou, ako nás o to žiada Panna Mária. Prosme si pomoc Ducha Svätého: „Príď, Duchu Svätý…“ Náš boj je bojom „maličkých“: je zložený z modlitby, večeradiel, vernosti… snažme sa obetovať svoj boj, hoci s našimi obmedzeniami, na potešovanie a odčiňovanie Najvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Vyprosujme si milosť byť apoštolmi večeradiel, podporovať ich a rozširovať, aj keby to boli len dve-tri osoby (porov. 17. januára 1974). Prosím vás o veľkú vernosť a jednotu v spôsobe uskutočňovania večeradla. Viem, že mnohí z vás vedú prekrásne večeradlá a že sú v jednotlivých národoch rôzne spôsoby, ale je lepšie byť zjednotení aj vo forme: preto vás žiadam, aby ste pokračovali podľa schémy večeradla, ktorú nájdete na oficiálnej stránke MKH: https://www.msm-mmp.org/, preloženú už do šiestich jazykov.

Svätý Otec nás zveruje do ochrany svätého Jozefa prostredníctvom tohoto jubilejného roku, ktorý je mu zasvätený. Panna Mária nám o ňom hovorí s veľkou nehou a obdivom (19. marca 1984 a 1996): profitujme z jeho otcovstva, jeho výnimočnej a čistej jednoty s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie i z ochrany, ktorú dáva Cirkvi v tomto roku, ktorý je taký dôležitý.

Veľmi vám ďakujem za vaše modlitby, sú mi veľkou útechou a uisťujem vás o svojich každodenných za vás. Veľmi rád prijímam správy z vašich večeradiel v každej časti sveta. „Je to silou maličkých…“ (8. septembra 1996).

Kráčajme spoločne vo svetle a v milosti, ktoré pre nás vychádzajú z Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Don Luca Pescatori


 

Duchovné cvičenia pre kňazov v Collevalenze: od 27. júna do 3. júla 2021, pripomenieme si 10. výročie odchodu do neba dona Stefana Gobbiho. Informácie: p. Quercia.

Rok 2022, päťdesiate výročie vzniku Mariánskeho kňazského hnutia: Duchovné cvičenia vo Fatime, pre kňazov od 26. júna do 2. júla, pre laikov od 30. júna do 3. júla, prihlášky budú možné od jesene 2021.