"Modrá kniha"

Kňazom, najmilším synom Panny Márie

Don S.Gobbi na večeradle v Marienfried (Nem.) 2.9.1985 - fotografia, použitá na obale "modrej knihy"

Nástrojom, ktorým sa šíri Mariánske kňazské hnutie vo všetkých častiach sveta, je kniha "Kňazom, najmilším synom Panny Márie".

Kniha slúži pre pochopenie a prehĺbenie špirituality zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Obsahuje meditácie, či vnuknutia, ktoré don Srefano Gobbi prijal do srdca formou vnútorných slov. Tieto príhovory začínajú rokom 1973 a zavŕšené boli v r.1997.

Spontánne bola preložená do všetkých jazykov a rozšírila MKH na piatich kontinentoch. Skrze tento nástroj sa k Hnutiu hlásia niektorí kardináli, ďalej 350 arcibiskupov a biskupov, 150.000 kňazov, tak diecéznych ako i rehoľníkov, desiatky miliónov veriacich po celom svete.

Kniha sa nepredáva v kníhkupectvách. Možno si ju objenať v ústredí Hnutia, prípadne ju možno získať u aktivistov.

Slovenský preklad po samizdatových vydaniach vyšiel prvý raz oficiálne s príhovormi do r.1990, potom vychádzali jednotlivé roky ako samostatné brožúrky. Ďalšie vydanie obsahovalo príhovory do r.1995. Najnovšie vydanie už obsahuje všetky ročníky príhovorov až po rok 1997, zároveň bola urobená nová korektúra prekladu podľa talianskeho vydania knihy z r.2000.

Text Modrej knihy (word)

Register - pomôcka pre tématické vyhľadávanie v Modrej knihe.

 

Z úvodu k 3.vydaniu "Modrej knihy" v arabčine:

               Sme veľmi šťastní, že Mariánske kňazské hnutie, ktoré založil ctihodný kňaz Stefano Gobbi a stále ho vedie, došlo na stredný Východ a že do jeho radov vstúpilo veľa kňazov z našich východných cirkví.
               Večeradlá modlitby, ktorých sa zúčastňujú kňazi so svojimi veriacimi v kostoloch a chrámoch, im prinášajú veľa milostí, zvyšujú ich vytrvalosť v povolaní a v ich horlivosti pre spásu duší.
               A pri príležitosti tretieho vydania "Modrej knihy" v arabskom jazyku, ktorá obsahuje vnuknutia Panny vlastné otcovi Stefanovi Gobbimu, odporúčame východným kňazom a veriacim, aby si ju zadovážili, kráčali podľa príkazov a rád Svätej Panny, a počúvali jej neustálu výzvu: "Urobte všetko, čo vám povie."
               Oni sú deti Márie, ktoré budú ozdobené milosťou Božou vo chvíľach ťažkostí a skúšok, budú dôverovať úprimnému sľubu Panny: "Napokon moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí."
               Pozývame teda všetkých členov Mariánskeho kňazského hnutia k tejto synovskej poslušnosti Synovi Spasiteľovi a udeľujeme Vám k tomu naše apoštolské požehnanie.

 

Vatikán 21. l. 2002                    
                                           Kardinál Ignace Moussa Daoud
                                           Emeritný patriarcha Antiochie pre sýrskych katolíkov
                                           Prefekt Kongregácie pre východné Cirkvi