diecéza Como:    Don Stefano Gobbi „farár sveta“
                          Otvorenie diecéznej fázy procesu blahorečenia

     V stredu 1. mája 2024 o 10.30 v Bazilike svätého kríža v Como, bude miestny biskup kardinál Oscar Cantoni predsedať eucharistickej slávnosti pri úvodnom zasadnutí diecézneho vyšetrovania života, hrdinských cností a povesti svätosti kňaza dona Stefana Gobbiho, animátora Mariánskeho kňazského hnutia a Mariánskeho hnutia (laikov). Medzi prítomnými bude aj mons. Giovanni D'Ercole, emeritný biskup z Ascoli Piceno. Slávnosť je otvorená pre celý Boží ľud.

     Toto podujatie začne eucharistickou poklonou a modlitbou ruženca. Potom bude nasledovať samotný oficiálny okamih zahájenia diecéznej fázy procesu blahorečenia, a napokon bude svätá omša a úkon zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

     Slávnosť bude vysielaná naživo na kanáli YouTube „Týždenníka diecézy Como“: https://www.youtube.com/watch?v=NWln8EgrtF4

     „Je to moment veľkej radosti,“ komentujú udalosť predstavitelia Mariánskeho kňazského hnutia, „za ktorý ďakujeme Bohu, ktorý nám na príhovor Panny Márie dal milosť začať túto cestu. Don Stefano Gobbi bol odvážnym svedkom pre všetkých a príkladom, aby sme sa naučili od Márie naučiť adorovať a žiť Najsvätejšej Trojice“. Biskupi a kňazi Mariánskeho kňazského hnutia z celého sveta požiadali diecézu Como, aby zahájila proces blahorečenia.

     „Je to cesta, ktorá sa začína,“ reaguje biskup z Como, kardinál Oscar Cantoni, „je vyjadrením skúsenosti každodennej svätosti, ktorá sa obnovuje v našej diecéznej cirkvi“. Kardinál Cantoni nemal príležitosť stretnúť sa s donom Gobbim: „Vypočuli sme si svedectvá mnohých ľudí, ktorí sa s ním stretli, a videli sme úprimnú horlivosť ich viery. Nevieme, aké budú výsledky, ale usúdili sme, že proces diecéznej fázy sa môže začať.“

 

 

 

S veľkou radosťou oznamujeme,
že v stredu 1. mája 2024 o 10:30 hod vo Svätyni sv. Kríža v Como (Taliansko), bude diecézny biskup Jeho Eminencia kardinál Oscar Cantoni predsedať Eucharistickej slávnosti pri otvorení diecéznej fázy procesu blahorečenia a kanonizácie dona Stefana Gobbiho.

Spoločne poďakujme Panne Márii obnovením svojho zasvätenia Jej Nepoškvrnenému Srdcu, ktorého príkladom a apoštolom bol don Stefano, aby sme sa naučili od nej adorovať a žiť na slávu Najsvätejšej Trojice.

Como, 28. marca 2024, Zelený štvrtok