Mariánske kňazské hnutie na Slovensku

Responsabile (zodpovedný) hnutia: vdp. Marian Vojtko, farár v Studienke.

Ohľadom organizačných záležitostí a ponúkaných materiálov sa obráťte na:

Združenie Máriina doba
Jašíkova 20
821 03 BRATISLAVA
 tel.: 02 / 4333 9471
e-mail

 Na tejto adrese si môžete objednať
          
knihu Kňazom, najmilším synom Panny Márie
          
časopis Máriina doba
          i brožúrku Večeradlo modlitby s Pannou Máriou
          a ďalšie materiály

 

Svoje príspevky a milodary na činnosť hnutia môžete poslať na účet SLSP SK57 0900 0000 0000 1146 8936
(stará forma čísla účtu:  11468936 / 0900)

 Created by MariaSoft