“On išiel rovno do neba.”
(Benedikt XVI., 1. júla 2011 na stretnutí s kardinálmi)

Na sviatok sv. Petra a Pavla 29. júna 2011 Panna Mária naplno otvorila
záhradu svojho Nepoškvrneného Srdca pre dona Stefana Gobiho
a vzala ho vo svojom náručí Mamy do neba.

Don Stefano Gobbi sa narodil 22. marca 1930 v Dongo (okres Como, severné Taliansko). Ako člen rehoľnej Spoločnosti svätého Pavla v Miláne bol v r. 1964 vysvätený za kňaza. Na Pápežskej Lateránskej univerzite v Ríme získal doktorát z teológie.

Od r. 1972 si ho Matka Božia zvolila za nástroj, ktorým šírila svoju výzvu zasvätenia sa jej Nepoškvrnenému Srdcu. Ako sa Mariánske kňazské hnutie šírilo vo svete, don Gobbi veľa ráz cestoval do mnohých krajín všetkých svetadielov, kde konal večeradlá.
Slovensko navštívil tri razy - v r. 1991, 1996 a 2005.

I v roku 2010, keď dovŕšil 80 rokov, cestoval do Južnej Ameriky (Brazília, Bolívia, Peru) a po štátoch západnej Európy, pričom predsedal 110 večeradlám na 70 miestach.
Avšak pre svoj pokročilý vek a zhoršujúci sa zdravotný stav (ktorý ani v minulosti nebol dobrý) rozhodol sa v roku 2011 väčšinu plánovaných ciest zrušiť. Nešiel ani do Brazílie (kam za posledných 24 rokov chodil pravidelne vo februári), a tiež zrušil plánovanú cestu po strednej a východnej Európe, medziiným aj na Slovensko.

K fyzickému utrpeniu, ktoré mu spôsoboval zdravotný stav, sa pridávalo i utrpenie duchovné. Don Gobbi bolestne niesol smrť jedného zo svojich najbližších spolupracovníkov v MKH dona Gina (+ 8.4.2011), ktorý po niekoľkých rokoch choroby podľahol rakovine.

Od roku 1978 sa konajú pravidelne celosvetové večeradlá, pri ktorých don Gobbi viedol týždňové duchovné cvičenia pre kňazov MKH, ktorí sa zišli z rôznych krajín sveta. Od r. 1999 bývajú v Collevalenze (okres Perugia), predtým bývali v San Maríne.
I toho roku sa konali od 26. júna do 2. júla, ale don Gobbi neprišiel. Už týždeň, od nedele 19. júna ležal v milánskej nemocnici, potom ako mu zlyhalo srdce. I keď sa ho lekárom podarilo resuscitovať, jeho stav sa nezlepšoval, trápili ho vysoké horúčky.
Jeho blízky spolupracovník v MKH, páter Gabrielli z neďalekého mesta Como povedal, že keď bol pri vedomí a mal jasnú chvíľku, zdôrazňoval, aby do Collevalenze i tak išli, a pátra Gabrielliho požiadal, aby viedol duchovné cvičenia miesto neho.

V utorok 28. júna večer prišla správa z nemocnice, že stav dona Gobbiho sa zhoršil a lekári majú obavy, že pre antibiotiká, ktoré mu podávajú, mu môže zlyhať pečeň. V stredu 29. ráno pri modlitbe sv. ruženca už páter Gabrielli hovoril, že don Gobbi umiera a svoj život dáva ako dar Svätému Otcovi, ktorý práve v tento deň slávil 60. výročie kňazskej vysviacky.

Popoludní prišla správa z nemocnice, že o 15. hodine don Stefano Gobbi zomrel.

Páter Gabrieli spomenul, že don Gobbi už 1. januára tohto roku napísal svoj duchovný testament a že v nemocnici povedal hovoril, že zomrie v nemocnici sám, tak ako blahoslavená Hyacinta z Fatimy. Naozaj, všetci jeho blízki z MKH boli v Collevalenze. Keby to bolo v inom čase, bol by určite stále niekto z nich pri ňom v nemocnici.

Hoci sme si na začiatku mysleli, že tohtoročné večeradlo v Collevalenze bude bez dona Gobbiho, napokon to tak nebolo. Vo štvrtok bol medzi nami, hoci inak, ako sme mysleli. Počas 4. desiatku radostného ruženca sa rozozvučali všetky zvony na veži pri bazilike. O malú chvíľu už privážali zriadenci pohrebnej služby rakvu a položili ju na pripravený koberec pred oltár. Don Giancarlo zapálil paškál a na rakvu položil Bibliu a kňazskú štólu.
Len čo skončili spoločné modlitby, kňazi sa začali hrnúť k rakve, aby sa mohli rozlúčiť s donom Gobbim.

Hoci kňazi postupne odišli, pretože program duchovných cvičení riadne pokračoval ďalej, rakva neostala opustená. Po kňazoch pri nej zaujali miesto prítomní veriaci laici, a zvlášť početná skupina mládeže Mariánskeho hnutia z Južnej Ameriky, ktorí prišli do Talianska spolu s kňazmi, zúčastňujúcimi sa na večeradle.

Okolo pol desiatej sa bazilika znovu začala zapĺňať kňazmi, pretože nasledoval bolestný svätý ruženec a po ňom svätá omša, ktorá bola tento deň rozlúčkovou s donom Gobbim.

Krátko pred začiatkom svätého ruženca prišiel i kardinál Ivan Dias, emeritný arcibiskup Bombaya a bývalý prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ktorý potom predsedal slávnostnej svätej omši.

Na záver omše kardinál povedal, že na druhý deň bude so Svätým Otcom, tak ho bude informovať.

Po svätej omši kňazi v sprievode vyniesli rakvu pred baziliku, kde sme si nastúpili na spoločnú fotografiu, a potom rakvu naložili do auta pohrebnej služby, ktoré telo dona Gobbiho odviezlo do jeho rodiska v Dongo, kde bol pochovaný v sobotu 2. júla na sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

V piatok telefonoval Mons. Giovanni D`Ercole, bývalý pracovník Štátneho sekretariátu Vatikánu, ktorý sa koncom minulého roka stal pomocným biskupom v Aquile, že kardinál Dias, pri stretnutí kardinálov s Benediktom XVI., informoval Svätého Otca o smrti dona Gobbiho, a že pápež na túto informáciu reagoval slovami: “On išiel rovno do neba.”

50" height="383">