Môj duchovný testament

Zdravas Mária

Miláno, 1. januára 2011
Prvá sobota v mesiaci i roku

    Prijímam smrť ako a kedy bude Pán chcieť, opakujúc v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie svoje Áno Božej vôli.
    Ako svoj duchovný testament nechávam všetko, čo je napísané v knihe “Kňazom, najmilším synom Panny Márie” a potvrdzujem, že posolstvá, ktoré obsahuje, som prijal formou vnútornej reči.
    Prajem si, aby po pohrebnej sv. omši, v duchu vďačnosti Pánovi a Panne Márii, spievali všetci Magnficat...
    Prajem si veľmi jednoduchý pohreb: nech sa namiesto kvetinových darov konajú skutky lásky. Žiadam si byť pochovaný v Dongo, vo svätyni Madonna delle Lacrime pod oltárom Ukrižovaného. Ak by to nebolo možné, žiadam si provizórne pochovanie v kaplnke kléru na cintoríne v Dongo.
    Tak ako som zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie každý okamih svojho života, zasväcujem mu aj svoj prechod zo zeme do neba a z času do večnosti.
    Všetkým ďakujem za prijaté dobro. Prosím o odpustenie tých, ktorých som aj nedobrovoľne urazil.
    Všetkým členom Mariánskeho kňazského hnutia a Mariánskeho hnutia sľubujem svoju osobitnú ochranu a mimoriadnu pomoc z neba, kde dúfam, že sa dostanem pre Pánovo milosrdenstvo a s pomocou vašej modlitby.
    Pozdravujem vás v očakávaní, že sa všetci stretneme pod slávnym plášťom Kráľovnej všetkých svätých a žehnám vám v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

Kňaz               
Don Stefano Gobbi