V tomto roku nám môžete venovať 2 % z dane

Môžete nám venovať finančný príspevok z dane, ktoru platíte zo svojich príjmov. Vás to nič nestojí, pretože túto daň odvádzate tak či tak v rovnakej výške štátu. Ale vyplnením vyhlásenia máte možnosť určiť, že časť tejto Vami zaplatenej dane štát pošle Vami určenej organizácii.

Zákon umožňuje poskytnúť až 2 % z dane z príjmov a to tak fyzických ako aj právnických osôb.

I naše združenie je zaregistrované medzi organizáciami, ktoré môžu tento dar prijať. Prostriedky, ktoré nám poskytnete z Vašich daní, použijeme predovšetkým na prácu s mládežou, ktorú už niekoľko rokov v rámci Mariánskeho hnutia rozvíjame.
Ak nám Vy, alebo Vaši príbuzní či známi chcú pomôcť, je potrebné urobiť nasledovné:

    - Ak ste zamestnanec, za ktorého daňové priznanie podáva ich zamestnávateľ, treba si od neho pri žiadosti o ročné zúčtovanie dane (do 15. 2.) vyžiadať "Potvrdenie o zaplatení dane". Podľa údajov z potvrdenia vyplniť tlačivo "Vyhlásenie" (poučenie na jeho vyplnenie je tu). Minimálna suma ktorú tieto 2 % tvoria, musí byť 3 €. Vyplnené a podpísané "Vyhlásenie" aj s "Potvrdením o zaplatení dane" treba do 30. 4. odovzdať na daňový úrad (alebo poslať poštou).

    - Ak si ako fyzická osoba podávate daňové priznanie sám (sama), nepodávate tlačivo "Vyhlásenie", ale toto je súčasťou tlačiva "Daňové priznanie".

    - Právnické osoby majú toto vyhlásenie tiež ako súčasť tlačiva "Daňové priznanie".

V daňových priznaniach všetkých typov treba vo vyhlásení vyplniť nasledujúce údaje:
2 % zo zaplatenej dane
- fyzické osoby minimálne 3 €
- právnické osoby môžu 2 % zo zaplatenej dane rozdeliť medzi viacerých prijímateľov, avšak minimálna suma je 8 € pre jedného

Údaje o prijímateľovi:
IČO
30778433    SID nevypĺňa sa
Právna forma
občianske združenie
Obchodné meno (názov)
Združenie Máriina doba
Sídlo:    Ulica
Jašíkova    Číslo 20
            PSČ
821 03        Obec Bratislava

 

Stojí Vás to určitú starosť a námahu, ale pomôžete dobrej veci, aby sa večeradlá modlitby šírili i v novej generácii mladých ľudí. Nech sa Vám za to odmení sama nebeská Matka.

Vďaka!