Občianska iniciatíva veriacich Slovenska z 25. marca 2022.

Výzva dedičov Sviečkovej manifestácie
Bratislavského veľkého piatku
do vlastných radov veriacich,
ale i ku všetkým ľuďom dobrej vôle na Slovensku:

===============

- V TOMTO ROKU do budúceho výročia
nastúpiť na cestu hľadania a vyprosovania si Božieho daru divotvornej viery.
- Aby tak, ako sme sa postavili proti komunizmu a videli sme jeho zázračný pád, sme sa vedeli postaviť aj najprv proti pandémii, ale potom aj proti vojne a každému zlu tejto doby.

===============

   Pri tejto výzve sme mali opäť možnosť vidieť, ako si tí “veľkí” vôbec nevšimnú tých “malých”, ani keď ich je vyše tritisíc a sú z celého Slovenska, z triapol stoviek miest a obcí, čo už 30 rokov idú touto cestou modlitby a hovoria, že to ani nie je tak spomienka, ako skôr POKRAČOVANIE. - No “Veľkí” ani po tom všetkom nespozornia, čo sa to deje, či to náhodou nie je život z Ducha. Ale nečudujme sa, veď sa nám len potvrdilo, čo nám práve na Slovensku nebeská Matka a Veliteľka povedala:
   “Silou maličkých premôžem veľkú moc satana… Silou maličkých prinavrátim Bohu toto úbohé ľudstvo… Silou maličkých,… tak sa uskutoční veľké víťazstvo, ktoré predpovedá a ospevuje aj Sväté písmo…”
(Bratislava, 8. septembra 1996)
   Vzchopme sa teda, je to naša úloha, ktorú od nás očakáva Tá, ktorá nás už roky vychováva vo večeradle, aby sme boli nástrojmi jej víťazstva.
   V tejto “Výzve” nie je nič zlé – len voláme všetkých vyprosiť si dar viery, a to je to, čo chce od nás sám Ježiš: “Proste a dostanete”. A prosíme o takú vieru, ktorej toľko ako horčičné zrnko dokáže presádzať stromy, prenášať vrchy, premáhať každé zlo – práve takú vieru chcel Ježiš, aby sme mali.
   Šírte teda túto “Výzvu” mravenčou prácou, silou maličkých. Stiahnite si ju tu na webe alebo prefoťte z časopisu a vyveste ju každý kam viete a môžete: na výveskách v kostoloch, na miestnych výveskách, v činžiakoch, na svojich plotoch, položte v čakárňach… Zapnite svoju fantáziu pre Božiu vec.
   Každý mesiac k 25. tu nájdete nový text, vyveste ho znova na to miesto, aby sa tento modlitový zápas celý rok pripomínal, aby odhodlanie nevyhaslo.

Alžbeta Vojtková, responsabile za MH.
 

   Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Samotná "Výzva"
Skrátená forma "Výzvy"
Referát na tlačovke
Tlačová správa k 25. aprílu 2022
Tlačová správa k 25. máju 2022
Tlačová správa k 25. júnu 2022
Tlačová správa k 25. júlu 2022
Tlačová správa k 25. augustu 2022
Tlačová správa k 25. septembru 2022
Tlačová správa k 25. októbru 2022
Tlačová správa k 25. novembru 2022
Tlačová správa k 25. decembru 2022
Tlačová správa k 25. januáru 2023
TS 25.febr.23 - "Výzva" k 25. marcu 2023

Viac v článku z časopisu MD 1/2022