Občianska iniciatíva veriacich Slovenska z 25. marca 2022.

Výzva dedičov Sviečkovej manifestácie
Bratislavského veľkého piatku
do vlastných radov veriacich,
ale i ku všetkým ľuďom dobrej vôle na Slovensku:

===============

25. marec

     mílniky na ceste k triumfu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
25.marca 1984 - splnenie podmienky z Fatimy - zasvätenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu Márie pápežom s biskupmi
25.marca 1988 - Bratislavský veľký piatok - skutok viery pre pád komunizmu - začiatok Máriinho víťazstva
25.marca 2022 - slávnostné zasvätenie Ruska pápežom Františkom

 = = =

     "Zázrak triumfu môjho Nepoškvrneného Srdca bude viditeľný všetkým." ("modrá kniha" 7.10.1983)
     Podmienkou k zázraku je viera - taká viera, ktorej toľko ako horčičné zrnko prenáša vrchy.

     "Či nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?" (Lk 18,8)

- o O o -

     Naša nebeská Veliteľka nám hovorí:
     "V Evanjeliu čítate: ´Keď sa vráti Syn človeka, či nájde ešte vieru na zemi?´... Sú to vážne slová,... ktoré vám môžu dať pochopiť časy, ktoré prežívate.
     ...Prečo ich Ježiš predniesol: Aby vás pripravil na svoj druhý príchod a objasnil vám okolnosť, ktorá bude ukazovať na blízkosť jeho slávneho návratu.
     Touto okolnosťou je strata viery.
("mk" 13.3.90)

     A veru Ježiš už prišiel hľadať vieru. Ale nenašiel ju. - Istá fáza Covidu bola ako stvorená na to, aby svet uvidel, čo to znamená mať vieru: Všetok život sa zastavil, celé ľudstvo stíchlo akoby bezmocne čakalo na zázrak. To bola príležitosť ukázať, čo znamená mať vieru - tú divotvornú vieru, v ktorej keď povieme vrchu: ´Prenes sa!´ - prenesie sa. Vtedy sme mali povedať Covidu: ´Odíď!´ - a odišiel by. - Keby sme mali vieru...
     Ale aj my, veriaci, sme sa správali len ako neveriaci svet, aj my sme hovorili len o poslušnosti ľudským prostriedkom proti Covidu. Vtedy sme v Máriinom svetle spoznali našu úlohu hľadať a vyprosovať si vieru, ako Ježiš povedal: "Proste a dostanete, hľadajte a nájdete."

     "Tak sa začína jasne črtať plán malého stáda, ktoré... je celé chránené v záhrade môjho Nepoškvrneného Srdca." ("mk" 29.6.1988) "Budem k nim hovoriť a poviem im svoje prianie." ("mk" 19.12.73)

     Vtedy dediči Bratislavského veľkého piatku, čo sa na pamätnom mieste už 30 rokov modlia Večeradlo modlitby s Pannou Máriou, vyzvali všetkých ľudí na rok modlitieb za dar divotvornej viery. A už odpoveďou na mobilizáciu k "Výzve" mnohí mali svetlo, že asi to nebude len proti Covidu. A potom sa ukázalo, že vôbec nie proti Covidu. Nie vieru sme potrebovali pre Covid, ale Covid sme potrebovali pre vieru, aby sme zbadali, že ju nemáme. A tak Máriino svetlo prichádzalo postupne:

     "Môj plán sa môže uskutočniť len vaším prostredníctvom. Vám však neprislúcha poznať ho podrobne. Stačí, že ho poznám ja, pretože ja som vašou vodkyňou. Vy všetci musíte ochotne poslúchať moje príkazy a nechať sa mnou viesť." ("mk" 29.4.77)
     Tak poznávame jej prán až v jeho uskutočňovaní a jej svetlo dostávame vždy len pre najbližší krok.

     Hoci túto "Výzvu" dostali všetky médiá, nedali ju ďalej. A tak "Výzva" zostala len v Máriinom "malom stáde". Poznávali sme postupne Máriin plán, že náš boj ešte nemá tú silu, aby sa už odohrával na javisku sveta, má byť zatiaľ skrytý. Takto nám naša Veliteľka ukázala, ako je to s jej plánom:

     "Veľký boj medzi Bohom a jeho nepriateľom sa uskutočňuje predovšetkým na úrovni duchov... medzi nebeskými duchmi a pekelnými duchmi... " ("mk" 29.9.95)
     "Boj sa bude odohrávať predovšetkým medzi mnou a starým hadom, ktorému nakoniec rozdrvím hlavu. Preto od vás žiadam teraz len tie veci, ktoré sa podľa vášho ľudského hľadiska zdajú malé a bezvýznamné." ("mk" 30.10.75)

     Naša vyprosená divotvorná viera sa má teda uplatňovať nateraz na tej úrovni duchov, skryte, kde prebieha boj našej Veliteľky, až kým nastane ten čas, že sa "zázrak triumfu" má ukázať všetkým. No k tomu by neprišlo, keby sme ju najprv neuplatnili na tej skrytej úrovni, teraz tam je potrebná...

     A takto čakáme na 25. marec 2023...
 

Samotná "Výzva"
Referát na tlačovke
Tlačová správa k 25. aprílu 2022
Tlačová správa k 25. máju 2022
Tlačová správa k 25. júnu 2022
Tlačová správa k 25. júlu 2022
Tlačová správa k 25. augustu 2022
Tlačová správa k 25. septembru 2022
Tlačová správa k 25. októbru 2022
Tlačová správa k 25. novembru 2022
Tlačová správa k 25. decembru 2022
Tlačová správa k 25. januáru 2023
Tlačová správa k 25. februáru 2023
Tlačová správa k 25. marcu 2023
 

Viac v článku z časopisu MD 1/2022