25. marec 2018:

V rámci trojdňového programu spomienky na “Sviečkovú manifestáciu” sa uskutoční aj tiché modlitbové zhromaždenie v nedeľu 25. marca o 15.00 hod pri Morovom stĺpe na Rybnom námestí v Bratislave:
15.00 hod. Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15.15 hod. Slovo veriacich všetkým
15.20 hod Večeradlo modlitby s Pannou Máriou.
     Prosíme účastníkov prísť len s ružencom a sviečkou. Zvlášť prosíme o účasť “veteránov” z roku 1988, aby posilnili výzvu návratu k Bohu. Seniori nech si prinesú pútnickú stoličku.

 

Keby sme túto pozornosť verejnosti pri spomienke na “Bratislavský veľký piatok” nevyužili pre Božie záujmy, keby sme ľuďom nepovedali to, čo by im chcel povedať Boh, zahodili by sme svoju veľkú šancu a svojim blížnym by sme ublížili .

…. každému vrav, všade to hlás, Ježiš že za hriešnych život svoj dal,
nikto nech na súde nežaluje, že si mu o ňom nič nepovedal…

Slovo obyčajných veriacich – “veteránov sviečkovej” všetkým:

Pred 30 rokmi veriaci mlčky prehovorili k svetu. Dnes však chceme jasným slovom prehovoriť a podeliť sa o poznanie, ktoré ako veriaci máme, pre dobro všetkých: V uplynulom roku sme si pripomenuli 100. výročie nebeských zjavení vo Fatime, kde bol predpovedaný nástup komunizmu, proti ktorému bolo sviečkové zhromaždenie a len vo svetle Fatimy sa dá tomu všetkému porozumieť. Fatimské posolstvo

nám naznačilo cestu záchrany pre túto dobu, ale aj varovania. Oboje sa spĺňalo, pri uposlúchnutí i v prípadoch neuposlúchnutí, čo sa za tých 100 rokov konkrétne dá menovať. Je isté, že aj to ostatné, čo nás ešte očakáva, sa naisto splní. Veď pravosť zjavení nebo potvrdilo nevídaným dôkazom – veľkým slnečným zázrakom. Nebol to úkaz, ktorý si možno rôzne vysvetľovať. Bol to naozaj dôkaz, predom sľúbený na presný čas a miesto a tak sa aj udial. Videlo ho 70 tisíc ľudí, prišli i mnohí ateisti, aby sa vysmiali a keď to videli, padali na kolená a hlasito prosili o zľutovanie a odpustenie.

Bol to neodškriepiteľný dôkaz pre celé dnešné ľudstvo o výzvach neba na návrat ľudstva k Bohu, ak sa chce zachrániť. Bol to dôkaz, že medzi nebom a zemou je to, čo pozná Katolícka cirkev. To bolo prvé, čo sa zločinecký komunizmus snažil ľuďom zobrať – vieru v Boha. Ateizmus bol jeho princípom a ten nám násilím vnucoval. Komunizmu sme sa nezbavili, kým sa budeme pridŕžať jeho ateizmu. Navráťme sa k Bohu! Je to cyrilometodské dedičstvo, ku ktorému sa v našej Ústave hlásime. Rešpektujme teda, že naše korene sú kresťanské. Urobme prvý krok vo vzťahu k Bohu prijatím povedomia, že nedeľa je “deň Pána” a piatok pôstny deň - a Boh nám príde na pomoc.

Zbavme sa duchovného dedičstva komunizmu. Hľadajme Boha, kým ho možno nájsť! Či čakať, až sa zrútia všetky systémy, z ktorých sme Boha vylúčili a v ktorých sa už dnes potápame? Či čakať na Boží milosrdný trest, ktorým nás bude musieť zatriasť, aby sme sa spamätali? Konečné víťazstvo Boha je isté. Zachráňme sa, zachráňme naše Slovensko i tento svet! Navráťme sa k Bohu, kým je čas!

Tak nám Pán Boh pomáhaj!