VEČERADLÁ  MODLITBY S PANNOU MÁRIOU
V BYZANTSKOM OBRADE
 

Volám dnes všetkých synov
Cirkvi, aby sa spojili
v jednom neustálom večeradle
modlitby so mnou,
vašou nebeskou Matkou.
Volám všetkých biskupov,
kňazov, rehoľníkov a veriacich!
Moje Nepoškvrnené Srdce
je miestom tohto nového,
duchovného a univerzálneho

večeradla...

 

Sme vďační Pánu Bohu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie za dar  jednoty s Mariánskym kňazským hnutím na Slovensku, že nám umožnili vytvoriť túto stránku pre veriacich byzantského obradu. Sme vďační Mons. ThDr Jánovi Babjakovi SJ, prešovskému arcibiskupovi a metropolitovi, že v Prešove dňa 19.7.2013 udelil Imprimatur novej rozšírenej brožúrke Večeradlo modlitby s Pannou Máriou, ktorá sa má používať na konanie a šírenie večeradiel v celej gréckokatolíckej Metropolii.

 Modlime sa, aby ako Panna Mária  rozšírila večeradlá v západnom obrade, tak nech sa na jej príhovor rozšíria večeradlá aj v byzantskom obrade, medzi gréckokatolíkmi. Ona si to určite praje, ale potrebuje našu pomoc. Veď bl. pápež Ján Pavol II. povedal: „Cirkev musí dýchať obomi stranami pľúc.  Pľúca musia byť prepojené, inak prestanú plniť svoj účel. Je pre dobro Cirkvi, ak sa Východ a Západ budú vzájomne obohacovať.“
Veď Presvätá Bohorodička je Matkou celej Cirkvi.

  

Pre povzbudenie pozrite video z druhej návštevy don Stefana Gobbiho na Slovensku v roku 1996, kedy navštívil aj Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, kde slávil večeradlo a svätú liturgiu s Mons. Jánom Hirkom, kliknite:

1. časť: http://gloria.tv/?media=121459
2. časť: http://gloria.tv/?media=122002
3. časť: http://gloria.tv/?media=122161  
4. časť: http://gloria.tv/?media=122330
5. časť: http://gloria.tv/?media=122395

 

Prijmite moje pozvanie, častejšie sa schádzajte vo večeradlách modlitby a bratstva, zasväcujte sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, často sa modlite posvätný ruženec.“ (7. október 1983)

 

 

Brožúrka Večeradlo modlitby s Pannou Máriou