Jarné večeradlo sa uskutoční v diecézach
v termínoch podľa miesnych podmienok.

Jarné celoslovenské večeradlo kňazov bude 29. a 30. apríla 2018.

Tak, ako v predošlých rokoch sa namiesto jarného celoslovenského večeradla pre laických veriacich uskutočnia diecézne večeradlá:

Bratislavská arcidiecéza
Marianka, Bazilika narodenia Panny Márie
5. máj 2018 (sobota)
začiatok o 15.00 hod. - modlitba večeradla, svätá omša

Trnavská arcidiecéza
Sereď, kostol sv. Jána Krstiteľa
7. apríl 2018 (sobota)
9.00 hod. večeradlo, 10.00 hod. sv. omša, adorácia, modlitby za kňazov a duchovné povolania

Žilinská diecéza
Turzovka - pútnický chrám na Živčáku
5. máj 2018 (sobota)
9.45 modlitba večeradla, 11.00 svätá omša

Nitrianska diecéza
Trenčín - Juh, farský kostol Svätej rodiny
5. máj 2018 (sobota)
7.00 hod. svätá omša, po nej večeradlo pred vyloženou Oltárnou sviatosťou

Banskobystrická diecéza
Staré Hory, Bazilika Návštevy Panny Márie
5. máj 2018 (sobota)
8.00 hod. svätá omša, adorácia, prednáška, mariánska procesia k Studničke
Kaplnka Panny Márie Pomocnice pri Studničke:
10.30 koncelebrovaná pontifikálna sv. omša, mariánska procesia
Bazilika - pod vyložením Sviatosti Oltárnej:
14.00 ruženec svetla,
15.00 korunka Božieho Milosrdenstva
15.15 ruženec bolestný a radostný
17.30 Modlitba zasvätenia NSPM a hymna MKH, záver

Spišská diecéza
Levoča, Mariánska hora, Bazilika Navštívenia Panny Márie
5. máj 2018 (sobota)
začiatok o 9.30 hod. s obvyklým programom

Košická arcidiecéza
Obišovce, diecézne sanktuárium Panny Márie
5. máj 2018 (sobota)
začiatok o 9.00 hod. s obvyklým programom

Rožňavská diecéza
Rimavská Sobota, kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa
5. máj 2018 (sobota)
9.00 fatimská sobota - radostný ruženec
10.00 prednáška
10.30 pontifikálna sv. omša, mariánsky sprievod
13.00 obedná prestávka
14.00 večeradlo - ruženec slávnostný
15.00 Korunka Božieho milosrdenstva, adorácia, eucharistické požehnanie.

Gréckokatolícka metropolia
Prešov, Katedrála sv. Jána Krstiteľa
12. máj 2018 (sobota)
9.00 ruženec radostný, prednáška
10.30 Archijerejská sv. liturgia, obedňajšia prestávka
13.15 Moleben
13.45 ruženec slávnostný, prednáška,
15.00 eucharistická adorácia s korunkou Božieho Milosrdenstva a požehnaním