Celoslovenské večeradlo

sa bude konať 28.-30. septembra 2019

v kostole sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste

 

Program pre laikov

Sobota 28. 9. 2019
  8.00    registrácia účastníkov
  9.30    sv. ruženec - radostný
10.15    1. prednáška
11.30    adorácia
12.15    obed - voľno (v CCVČ sv. Jakuba)

14.00    zraz mladých pred kostolom - odchod na vlastný program
14.30    sv. ruženec - bolestný (v sále CCVČ sv. Jakuba)
15.00    korunka Božieho milordenstva
15.20    2. prednáška
16.00    fraternita (diskusia, svedectvá)
17.45    sv.ruženec - slávnostný (v kostole)
18.30    sv.omša
19.30    sviečkový sprievod
20.30    odchod na nocľah

Nedeľa 29. 9. 2019
  8.00    ranné chvály (v CCVČ sv. Jakuba)
  8.30    príspevok mladých
10.00    prestávka
10.30    sv.ruženec - svetla
11.00    sv.omša
12.00    adorácia, záverečné požehnanie
12.30    obed (reštaurácia sv. Jakuba)

Program pre kňazov

Nedeľa 29. 9. 2019
program pre kňazov
16.00    registrácia kňazov (v CCVČ sv. Jakuba)
17.00    vešpery, sv.ruženec - slávnostný (v kostole)
18.15    večera, fraternita (rekolekčná miestnosť FÚ)
19.45    prednáška, pracovná diskusia
21.00    kompletórium, nočný odpočinok

Pondelok 30. 9. 2019
  7.15    ranné chvály
  8.00    raňajky, fraternita kňazov
10.15    sv.ruženec - radostný (v kostole)
11.00    koncelebrovaná sv.omša
12.00    obed, záver stretnutia

 

 

pravidlo pre určovanie dátumov celoslovenských večeradiel

Organizačné pokyny:

     Príchod: Po odbočení z hlavnej cesty I/11 (asi 10 km za Žilinou smer Čadca) do Kys.N.Mesta po moste nad riekou Kysuca, za mostom odbočenie doprava okolo Lídla a stále rovno, na konci je tiahla zákruta doľava, potom cez križovatku rovno až k ďalšej križovatke, kde sa odbočí doprava, potom stále rovno poza kostol sv. Jakuba ku Bille, kde možno parkovať, ako aj pri CCVČ alebo pri panelákoch.
     Program večeradla sa bude konať len vo farskom kostole sv. Jakuba a v CCVČ (cirkevnom centre voľného času), ktoré je spojené s farou a s farskou reštauráciou, v ktorej budú zabezpečené obedy, tiež tam bude možné zakúpiť si občerstvenie.
     Na obed a nocľah sa treba záväzne prihlásiť do 14. septembra na tel: 041/4215936, 0910/608551, 0949/479709 alebo e-mail: jancovam@azet.sk. Cena obeda bude 3,80 €, nocľahu 10,- €, uhradí sa pri registrácii účastníkov, ktorá bude v predsieni kostola sv. Jakuba.
     Je možnosť objednať si nocľah aj do hotela Kriváň, ktorý je priamo oproti kostolu, avšak za cenu 25,- €, to je aj s raňajkami.
     O možnosti nocľahu v rodinách sa treba dohodnúť telefonicky.
     Kto sa prihlási a bez odhlásenia nepríde, ostáva dĺžny úhradu, lebo miesto mu ostane rezervované a musí sa zaplatiť.
Mladí budú ubytovaní v CCVČ, je potrebné priniesť si spacák a karimatku, na obed za 1,- € sa treba tiež prihlásiť.
     Je vhodné priniesť si pútnickú stoličku a sviečku.
     Sv. spoveď odporúčame zariadiť si doma.

 

 

 

Pravidlo pre určovanie dátumov celoslovenských večeradiel

Určujúcim dňom pre termín celoslovenského večeradla je posledná nedeľa v mesiaci september (aj keď už pondelok - kňazské večeradlo - bude prvým dňom ďalšieho mesiaca).