Celoslovenské večeradlo

sa bude konať 29. septembra - 1. októbra 2018

v Lúčkach (kúpele) pri Ružomberku

 

Program pre laikov

Sobota 29. 9. 2018
  8.00    registrácia účastníkov
  9.30    sv. ruženec - radostný
10.15    1. prednáška
11.30    adorácia
12.15    obed - voľno (školská jedáleň vedľa kostola)

14.00    zraz mladých pred kostolom - odchod na vlastný program
14.30    sv. ruženec - bolestný
15.00    korunka Božieho milordenstva
15.20    2. prednáška - meditácia
16.00    fraternita (diskusia-svedectvá)
17.45    sv.ruženec - slávnostný (v kostole)
18.30    sv.omša
19.30    sviečkový sprievod
21.00    odchod na nocľah

Nedeľa 30. 9. 2018
  8.00    ranné chvály
  8.30    príspevok mladých
  9.30    prestávka
  9.45    sv.ruženec - svetla
10.30    sv.omša
11.30    adorácia, záverečné požehnanie
12.00    obed

Program pre kňazov

Nedeľa 30. 9. 2018
program pre kňazov
16.00    registrácia kňazov (farský úrad Lúčky)
17.00    vešpery, sv.ruženec - slávnostný
18.15    večera, fraternita
19.45    prednáška, pracovná diskusia
21.00    kompletórium, nočný odpočinok

Pondelok 1. 10. 2018
  7.15    ranné chvály
  8.00    raňajky, fraternita kňazov
  9.45    sv.ruženec - radostný (v kostole)
10.30    koncelebrovaná sv.omša
12.00    obed, záver stretnutia

 

 

pravidlo pre určovanie dátumov celoslovenských večeradiel


Organizačné pokyny:

Registrácia účastníkov je na farskom úrade v Lúčkach, ktorý je pri kostole na kopci, ul. Slobody č. 520.
Prihlasovanie kňazov u vdp. Petra Petreka na tel. 0905/694717 alebo na e-mailovej adrese: petrekp@gmail.com.

Osobné vlaky zastavujú najbližšie v Liptovskej Teplej, autobusová doprava však v sobotu nepremáva. Pešo je z L. Teplej do Lúčok 4 km. Rýchliky zastavujú v Ružomberku.
Mimoriadny spojový autobus bude odchádzať z nástupišťa č. 9 o 8.45 h. Pri autobusovej doprave vystúpte v Lúčkach na konečnej zastávke na kopci v kúpeľoch. Odtiaľ je ku kostolu smerom dole z kopca cca 200 metrov.

Nocľah a obedy si treba vopred objednať najneskôr do 7. septembra 2018 na adrese: Ing. Monika Slimáková, Lúčky 209, 034 82 alebo písomne na e-mailovej adrese: slimakova.monika@gmail.com,
ostatnú stravu je vhodné si priniesť, alebo je možné zakúpiť si ju v bufete neďalekých kúpeľov.
Na nocľah Vás môžeme ubytovať v rodinách. Nocľahy v kúpeľných hoteloch alebo penziónoch si treba zabezpečiť individuálne za pomoci internetu.
Obedy v sobotu a v nedeľu pre všetkých prihlásených budú v školskej jedálni vedľa kostola za 4,- eurá.
(Obedy v termíne len nahláste, uhradíte ich pri prevzatí lístkov na prezencii.)
Ďaľšie informácie na: vdp. Peter Petrek 0905/694717, alebo horliteľky Priska Hrbčeková 0905/131169, alebo Ing. Monika Slimáková 0910/780819.

Pre účastníkov mládežníckeho programu bude od piatku zabezpečený nocľah. Mládežníci, aj noví, prihláste sa včas na účasť a obedy za 1,- euro u Patrika Baňasa na tel. 0903/756435.

Vhodné je priniesť si pútnickú stoličku a sviečku.
Sv. spoveď odporúčame zariadiť si doma.

 

 

 

Pravidlo pre určovanie dátumov celoslovenských večeradiel

Určujúcim dňom pre termín celoslovenského večeradla je posledná nedeľa v mesiaci september (aj keď už pondelok - kňazské večeradlo - bude prvým dňom ďalšieho mesiaca).