Celoslovenské večeradlo

sa bude konať 28.-30. septembra 2019

v Kysuckom Novom Meste.

 

 

 

Pravidlo pre určovanie dátumov celoslovenských večeradiel

Určujúcim dňom pre termín celoslovenského večeradla je posledná nedeľa v mesiaci september (aj keď už pondelok - kňazské večeradlo - bude prvým dňom ďalšieho mesiaca).