Jarné večeradlo sa uskutoční v diecézach
v termínoch podľa miesnych podmienok.

Tak, ako v predošlých dvoch rokoch, laickí aktivisti MKH namiesto jarného celoslovenského večeradla pripravujú diecézne večeradlá. bližšie informácie
 

Kňazské jarné celoslovenské večeradlo sa uskutoční
29.-30. apríla 2018 v Dolnej Tižine (pri Žiline, 15 km smer na Terchovú).

Kňazské celoslovenské večeradlo budeme mať v tradičnom jarnom termíne, nezávisle od diecéznych večeradiel, čiže v poslednú aprílovú nedeľu večer a v nasledujúci pondelok – teda 29. a 30. apríla 2018.
Pôvodne plánované miesto sa nepodarilo vybaviť, a tak pozval Dušan Monček do svojej farnosti – je to Dolná Tižina, dedinka asi 15 km od Žiliny, smerom na Terchovú.
Ubytovanie a stravu máme dohodnutú v penzióne “U Adama”. Preto je potrebné, aby sa kňazi dopredu nahlásili, aby sme vedeli koľko nocľahov, a stravy zajednať. Cenovo to vychádza na 33 eur (pre tých, ktorí by tam nenocovali: ubytovanie je z toho polovica, čiže 16,50).
Program bude rovnaký, ako obvykle máme: čiže začneme v kostole v nedeľu o 17.00 vešperami a sv.ružencom, potom sa presunieme do penziónu na večeru, kde bude prednáška.
V pondelok ráno budeme pokračovať, a naše stretnutie vyvrcholí koncelebrovanou sv.omšou o 11.00 v kostole a obedom v penzióne.
Vzhľadom na to, že budeme využívať služby penziónu, je potrebné vedieť počet nocľahov (jednoposteľové izby nemajú, ale v prípade potreby sa určite bude dať dohodnúť), tiež počet večerí, raňajok a obedov.
Preto trab, aby kňazi nahlásili, čo z týchto služieb využijú (mail: marianus@mariasoft.sk) – prijatie každého mailu naspäť potvrdím, aby bola istota, že prišiel.

 

Celoslovenské večeradlo na jeseň

sa bude konať 29. septembra - 1. októbra 2018

 ... 

 

Pravidlo pre určovanie dátumov celoslovenských večeradiel:
Určujúcim dňom pre termín celoslovenského večeradla je posledná nedeľa v mesiaci september (aj keď už pondelok - kňazské večeradlo - bude 1. októbra).