Jarné večeradlo sa uskutoční v diecézach
v termínoch podľa miesnych podmienok.

 

Kňazské jarné celoslovenské večeradlo sa uskutoční
29.-30. apríla 2018, miesto sa ešte určí.

 

Celoslovenské večeradlo na jeseň

sa bude konať 29. septembra - 1. októbra 2018

 ... 

 

Pravidlo pre určovanie dátumov celoslovenských večeradiel:
Určujúcim dňom pre termín celoslovenského večeradla je posledná nedeľa v mesiaci september (aj keď už pondelok - kňazské večeradlo - bude 1. októbra).