Jarné večeradlo sa uskutoční v diecézach
v termínoch podľa miesnych podmienok.

Tak, ako v predošlých rokoch, laickí aktivisti MKH namiesto jarného celoslovenského večeradla pripravujú diecézne večeradlá.
 

Kňazské jarné celoslovenské večeradlo sa uskutoční
v nedeľu a pondelok
12.-13. mája 2019 v Bardejove (na pôde Prešovskej archieparchie).

Kňazské celoslovenské večeradlo bude až v máji - v neskoršom termíne ako sme zvyknutí. Je to z dôvodu neskorého termínu Veľkej noci.
! Kňazi nech sa prihlásia u otca Martina Dudoka - tel.: 0911 812 123; e.mail: madudok@gmail.com
 

 

 

Celoslovenské večeradlo na jeseň

sa bude konať 28.-30. septembra 2019

 ... 

 

Pravidlo pre určovanie dátumov celoslovenských večeradiel:
Určujúcim dňom pre termín celoslovenského večeradla je posledná nedeľa v mesiaci september (aj keď už pondelok - kňazské večeradlo - bude 1. októbra).