Celoslovenské večeradlo

bližšie plány budeme vedieť zverejniť, až keď sa zvládne súčasná pandemická situácia.

 

 

 

Pravidlo pre určovanie dátumov celoslovenských večeradiel

Určujúcim dňom pre termín celoslovenského večeradla je posledná nedeľa v mesiaci september (aj keď už pondelok - kňazské večeradlo - bude prvým dňom ďalšieho mesiaca).