Celoslovenské večeradlo laikov

sa bude konať v sobotu 24. septembra 2022

vo farskom kostole Návštevy Panny Márie v Lučenci

 

Program

  9.00    Úvod večeradla; sv. ruženec - radostný
  9.50    1. prednáška
10.30    sv. omša - celebruje J.E. Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup
12.00    obedňajšia prestávka

14.30    sv. ruženec - bolestný
15.00    korunka Božieho milordenstva
15.20    2. prednáška + diskusia
16.30    prestávka
17.00    adorácia, sv.ruženec - slávnostný, eucharistické požehnanie
17.50    prestávka
18.00    sv.omša
19.30    mariánsky sviečkový sprievod, záver

 

Organizačné pokyny:

Z autobusovej a vlakovej stanice je kostol vzdialený asi 10 minút.
Parkovanie pre autá je na Begovej ulici popri kalvínskom i katolíckom kostole a fare.
Občerstvenie bude zabezpečené na farskom dvore za dobrovoľný príspevok – polievka, klobásy, káva, čaj, voda, koláče.
Nocľah z piatka na sobotu – najbližšie je hotel Palikán – cena bez raňajok pre 2 osoby 50,- €, pre 1 osobu 39,50 €.
PRE KŇAZOV bude zabezpečený obed, preto prosíme, aby sa kňazi nahlásili do 18. septembra 2022 u pána farára d.p. Slavomíra Marka (e-mail slavomarko@gmail.com).
V prípade covidových opatrení sledujte farskú stránku www.lucenec.fara.sk.


 

Celoslovenské večeradlo kňazov

sa bude konať 25.-26. septembra 2022

v Inštitúte Krista Veľkňaza v Osuší  (Ľuboriečka - Osušie, okr. Veľký Krtíš, pri Lučenci)

Program

Nedeľa 25. 9. 2022
príchod: jedáleň Inštitútu
17.00    vešpery, sv.ruženec - slávnostný
18.15    večera, fraternita
19.45    prednáška, pracovná diskusia
21.00    kompletórium, nočný odpočinok

Pondelok 26. 9. 2022
  7.15    ranné chvály s posv.čítaním
  8.00    raňajky, fraternita kňazov, prednáška
10.15    sv.ruženec - svetla
11.00    koncelebrovaná sv.omša
12.00    obed, záver stretnutia

Organizačné pokyny:

Kňazi nech sa nahlásia kvôli zabezpečeniu stravy a ubytovania u o. Vladimíra Lalíka
tel.: +421 911 911 743
e-mail: bolkovce@burv.sk

Pred začiatkom večeradla sa kňazi schádzajú v jedálni Inštitútu v Osuší.
Kto príde neskôr, tiež sa ohlási v jedálni, tam dostane informáciu, kde sa práve koná program večeradla.

 

 

 

Pravidlo pre určovanie dátumov celoslovenských večeradiel

Určujúcim dňom pre termín celoslovenského večeradla je posledná nedeľa v mesiaci september (aj keď už pondelok - kňazské večeradlo - bude prvým dňom ďalšieho mesiaca).